Grise, Økonomi og ledelse

Reproduktion og udsætning for besætninger blandt de 25 % bedst-producerende sohold i Danmark i 2020

Notat: 2202: Besætninger blandt de 25 % bedste havde en gennemsnitlig faringsprocent på 90,7, 18,6 levendefødte pr. kuld og 20,3 totalfødte  pr. kuld. Nærværende notat viser fordelingen af et udsnit af nøgletal i alderskategorier.

Nærværende notat beskriver udvidede nøgletal for reproduktion og udsætning af søer opdelt efter søernes alder for et udsnit af sohold blandt de 25 % bedste, målt på fravænnede grise pr. årsso i 2020. Nøgletal for reproduktion viste meget gode resultater, idet faringsprocenten for alle alderskategorier var 89,8 eller derover, gennemsnitligt antal totalfødte var 20,3 og levendefødte var 18,6.

Produktivitet i det enkelte sohold er til stadighed vigtigt for fortsat at sikre et økonomisk bæredygtigt fundament for soholdet. Produktivitet i soholdet kan i en simplificeret form sammenfattes til nøgletallet ”fravænnede grise pr. årsso”. De overordnede nøgletal kan dog være svære at bruge som benchmark i den enkelte besætning i en situation hvor der skal evalueres om strategien i besætningen skal ændres. Nærværende notat beskriver nøgletal fordelt efter søernes alder, og beskriver samtidigt kuldnummerfordelingen i en top-besætning i Danmark.

Undersøgelsen inkluderede 27 besætningers data for løbninger foretaget i 2020. Besætningernes produktivitetsniveau var fra 35,6 til 42,1 fravænnede grise pr. årsso. I alt indgik reproduktionsresultater og/eller registreringer om udsætning for 71.281 løbninger fordelt fra gyltekuld til 10. kuld.

Støttet af