Jura, Økonomi og ledelse

Lovforslag om styrkelse af den internationale rekruttering

Nyt lovforslag skal styrke den internationale rekruttering af arbejdskraft. Med lovforslaget gøres tiltagene for den politiske aftale ”Styrket international rekruttering”, der blev indgået i juni 2022, permanente.

Lovforslaget indeholder følgende bl.a. følgende punkter:  

Supplerende beløbsordning

Med lovforslaget lægges der op til, at en medarbejder vil kunne meddeles en arbejds- og opholdstilladelse efter den supplerende beløbsordning, hvis vedkommende har en årlig løn på minimum 375.000 kr. (2023-niveau).

Efter den eksisterende beløbsordning skal medarbejderen have en årlig løn på minimum 465.000 kr. (2023-niveau).

Opholdstilladelse efter ordningen vil være omfattet af de betingelser, som generelt gælder på erhvervsordningerne, herunder at ansættelser gennem ordningen skal være på sædvanlige danske løn- og ansættelsesvilkår. 

Desuden vil opholdstilladelse efter den supplerende ordning være betinget af den aktuelle mangel på arbejdskraft, hvilket indebærer, at der ikke kan meddeles opholdstilladelse efter ordningen, såfremt de seneste tre måneders sæsonkorrigerede bruttoledighed i gennemsnit overstiger 3,75 pct. 

Hertil kommer, at stillingen på ansøgningstidspunktet skal have været slået op på Jobnet og EURES-portalen i minimum 2 uger. Er stillingen slået op på andre jobportaler, vil det ikke opfylde betingelsen. Antallet af ansøgere på stillingsopslaget er uden betydning. Det er også underordnet, om stillingsopslaget fortsat er åbent, eller om rekrutteringsprocessen er færdig.

Udvidelse af fast-track ordningen 

Det foreslås, at den eksisterende fast track-ordning udvides så betingelsen, om at en virksomhed skal have 20 fuldtidsansatte for at kunne blive certificeret, ændres, så det fremadrettet bliver et krav, at virksomheden skal have mindst 10 fuldtidsansatte.

Det er antallet af fuldtidsansatte på tidspunktet, hvor virksomheden indgiver ansøgning om certificering, der er afgørende for, om en virksomhed har 10 fuldtidsansatte. 

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. april 2023.

Kilde: Lovforslag nr. L 46, Folketinget 2022-23, Styrket international rekruttering, (ft.dk)

 

Vil du vide mere?