Jura, Økonomi og ledelse

Lovforslag om styrkelse af den internationale rekruttering vedtaget

Folketinget vedtog den 23. marts 2023 et lovforslag, som skal styrke den internationale rekruttering af arbejdskraft. Med loven gøres tiltagene for den politiske aftale ”Styrket international rekruttering”, der blev indgået i juni 2022, permanente.

Nyhed

06. marts 2023

 Opdateret 27. marts 2023

Loven indeholder  bl.a. følgende punkter

Supplerende beløbsordning

Efter loven vil  en medarbejder kunne meddeles en arbejds- og opholdstilladelse efter den supplerende beløbsordning, hvis den pågældende har en årlig løn på minimum 375.000 kr. (2023-niveau).

Efter den eksisterende beløbsordning skal medarbejderen have en årlig løn på minimum 465.000 kr. (2023-niveau).

Opholdstilladelse efter ordningen vil være omfattet af de betingelser, som generelt gælder på erhvervsordningerne, herunder at ansættelser gennem ordningen skal være på sædvanlige danske løn- og ansættelsesvilkår. 

Desuden vil opholdstilladelse efter den supplerende ordning være betinget af den aktuelle mangel på arbejdskraft, hvilket indebærer, at der ikke kan meddeles opholdstilladelse efter ordningen, såfremt de seneste tre måneders sæsonkorrigerede bruttoledighed i gennemsnit overstiger 3,75 pct. 

Hertil kommer, at stillingen på ansøgningstidspunktet skal have været slået op på Jobnet og EURES-portalen i minimum 2 uger. Er stillingen slået op på andre jobportaler, vil det ikke opfylde betingelsen. Antallet af ansøgere på stillingsopslaget er uden betydning. Det er også underordnet, om stillingsopslaget fortsat er åbent, eller om rekrutteringsprocessen er færdig.

Udvidelse af fast-track ordningen 

Den eksisterende fast track-ordning udvides, således at betingelsen om, at en virksomhed skal have 20 fuldtidsansatte for at kunne blive certificeret, ændres, så det fremadrettet bliver et krav, at virksomheden skal have mindst 10 fuldtidsansatte.

Det er antallet af fuldtidsansatte på tidspunktet, hvor virksomheden indgiver ansøgning om certificering, der er afgørende for, om en virksomhed har 10 fuldtidsansatte. 

Loven træder i kraft den 1. april 2023.

Kilde: Lovforslag nr. L 46, Folketinget 2022-23, vedtaget 23. marts 2023 

Vil du vide mere?