Natur og vandmiljø

BioScape – nye metoder undersøges til forbedring af biodiversitet, klima og miljø

EU-Life projektet Bioscape og Promilleprojektet ”Landskabelige tiltag til forbedring af miljøet” på SEGES Innovation fokuserer i et tæt samarbejde på at finde og forbedre synergier mellem biodiversitet, klima og miljø.

Det gøres via et lokalt samspil mellem alle interessenter og ved anvendelse af multifunktionel jordfordeling. Målet er at udvikle værktøjer og fremgangsmåder som kan føre frem til en multifunktionel jordfordeling i tre demonstrationsområder.

Demonstrationsområder

Se introvideo om de 3 områder (LinkedIn)

BioScapes overordnede projektmål

 1. Fremme implementering af grøn infrastruktur i Danmark gennem en helhedsorienteret tilgang til det åbne land.
 2. Genoprette og vedligeholde unikke økosystemer, der fremmer biodiversiteten gennem multifunktionel jordfordeling.
 3. Formidle og udbrede viden om sårbare økosystemer og deres tjenester gennem undervisning af landmænd i naturpleje.

Promilleprojektet Landskabelige tiltag til forbedring af miljøet støtter med følgende overordnede mål

 1. Projektets formål er at finde  og forbedre synergier mellem biodiversitet, klima og miljø via lokalt samspil og ved hjælp af multifunktionel jordfordeling.

Følg BioScape på LinkedIn. 

Arbejdet i demonstrationsområderne fra 2021-2026

I projekterne er der stor fokus på det lokale samarbejde mellem jordejerne, rådgivere og myndigheder på mange forskellige fronter.

Hovedfokus i samarbejdet

 • Der udvikles i øjeblikket et program til jordfordeling på www.landmand.dk som kan anvendes af jordejere, rådgivere og jordfordelere. Jordejeren vil kunne give rådgivere og jordfordelere direkte adgang til bedriften.

  Adgang afventer.

 • Der afprøves forskellige metoder til en forbedret jordfordelingsproces overfor lodsejere. Dels metoden Mutual Gains Approach, udviklet på Harvard University, som er en forhandlingsmetode, der fokuserer på fordele for alle involverede. Metoden er vidt udbredt i Holland og kombineres her med Connective Negotiation metoden, som fokuserer på fælles interesser mellem aktører og interessenter. Det er naturligvis jordejerne, der bestemmer.

  Der er brug for at komme mere i dybden med metoderne, og der er brug for at få afprøvet disse i en dansk kontekst.

  Resultater afventer.

 • Den amerikanske Mutual Gains Approach og den Hollandske model af metoden kaldet Connective Negotiation vil blive anvendt i demonstrationsområderne i relation til jordfordeling. Det undersøges om metoderne er anvendelige under danske forhold og dermed fører til at jordfordelingerne gennemføres.

  Resultater afventer.

 • De eksisterende naturforhold for de tre områder beskrives. Parametrene ligger indenfor vandkvalitet og dets præmisser, hydrologisk retention, biodiversitetens status i områderne og identifikation af habitater samt klimaparametre i forhold til jordbundsforhold. Beskrivelserne vil fungere som en baseline og vil senere kunne anvendes, når man skal vurdere og måle på de ændringer, der sker i området efter jordfordeling og reetablering af natur.

  Resultater afventer.

 • Projekt Bioscape har via EU-life midler og Aage V. Jensen fonden mulighed for at finansiere de forskellige multifunktionelle indsatser i tæt samarbejde med jordejerne i projektområderne.

  Resultater afventer.

 • Der udvikles kommunikationsmateriale til landmænd og landbrugsskoler, som bl.a. skal bruges i en e-læringsplatform målrettet landmænd og landbrugsskoler.

  Kommunikationsmateriale afventer.

  E-læringsplatform om natur- og biodiversitet afventer. Se artiklen: Hvad er biodiversitet?

Logoer: Bioscape, Natura 2000 og Life
Logosamling over samarbejdspartnere til projekt BioScape

Vil du vide mere?

Støttet af