Jura, Økonomi og ledelse

Kompensation for stigende energipriser til pensionister – Udbetaling af anden del

Fra den 5. januar 2023 udbetales anden del af ekstra økonomisk støtte til pensionister, som har fået ældrecheck for 2022. Udbetalingen sker automatisk.

Den 8. september 2022 vedtog Folketinget, at der skal udbetales ekstra økonomisk støtte på i alt 5.000 kr. til folkepensionister, som har fået bevilget og udbetalt ældrecheck for 2022. Støtten er skattefri og gives på grund af den ekstraordinære situation med høje energipriser. 
 
Den første del af støtten blev udbetalt i september 2022 med 2.500 kr. Anden del af støtten med yderligere 2.500 kr. bliver udbetalt fra den 5. januar 2023. 

Udbetalingen sker automatisk til pensionistens NemKonto. 

Det bemærkes, at udbetalingen sker før den månedlige udbetaling af folkepension og før udbetaling af ældrecheck for 2023. Støtten er således ikke ældrecheck eller pension, men en selvstændig ydelse. 

Bevilget ældrecheck efter den første udbetaling af ekstra økonomisk støtte

Pensionister, som har fået bevilget og udbetalt ældrecheck for 2022 efter den første udbetaling af ekstra økonomisk støtte, er også berettiget til at få støtten. Pensionisten får i så fald udbetalt støtten på én gang - i alt 5.000 kr. Udbetalingen sker fra den 5. januar 2023.

Brev fra Udbetaling Danmark

Hvis pensionisten har ret til den ekstra økonomiske støtte, modtager pensionisten et brev med orientering om udbetalingen, når den sker. Hvis pensionisten ikke har ret til ekstra økonomisk støtte, sender Udbetaling Danmark ikke et brev.

Kilde: Mail af 14. december 2022 fra Udbetaling Danmark

Vil du vide mere?