Natur og vandmiljø

Temadag om forvaltning af store skovarealer

Den 13. juni 2023 afholder SEGES Natur en temadag om forvaltning af store naturarealer i Søholt Storskov. Deltagelse og frokost er gratis.

Dato
13. juni 2023

Pris
Gratis

Tidspunkt
10:00 - 15:00

Tilmeldingsfrist
01. juni 2023

Sted
Søholt Storskov, Lolland. Mødested oplyses ved tilmelding

Tilmelding

På dagen skal vi besøge Søholt Storskov ved Maribo, som er en del af Naturpark Maribosøerne og som ejes og forvaltes af Aage V. Jensen Naturfond. Det samlede naturareal på 1134 ha er en samling af lavvandede søer omkranset af skov og lysåbne områder, som huser mange rødlistede arter deriblandt landets sidste forekomst af sortplettet bredpande og rødlig perlemorsommerfugl.

I løbet af dagen vil deltagerne blive ledsaget rundt på arealerne i selskab med:

  • Jacob Heilmann, Københavns Universitet
  • Thor Hjarsen, Hempel Fonden
  • Jacob P. Andersen, skovrider fra Aage V. Jensen Naturfond

Vi vil komme ind på emner som:

  • Aage V. Jensens Naturfonds refleksioner over forvaltningsmuligheder og tiltag for området
  • Forvaltning af sammenhængende forskellige naturtyper (skov, lysåben, tør og våd natur)
  • Biodiversitetstiltag i skove
  • Forvaltning med græssende dyr
  • Inddragelse af tidligere landbrugsjord til ny natur.

Vil du vide mere?

Støttet af