Grise

Foderblandinger med lavt klimaaftryk kan levere tilfredsstillende produktivitet

Resumé

Meddelelse 1267: Klimaaftrykket for slagtegrise blev reduceret med op til 58 % i en afprøvning af fire firmaers foderblandinger til slagtegrise. DLG, Danish Agro, BAT Agrar og Hedegaard har alle deltaget i en firmaafprøvning med det formål at afprøve foderblandinger med lavere klimaaftryk til slagtegrise.
Firmaerne har fremstillet blandinger, der har væsentligt lavere aftryk end en traditionel korn/soja-blanding. 

Foderet er afprøvet i et produktionsforsøg på Forsøgsstation Grønhøj for at bestemme grisenes produktivitet. Klimaaftrykket fra foderet er sammenvejet med grisenes produktivitet, og der er dermed beregnet et samlet klimaaftryk for blandingerne. Der er leveret markante reduktioner af klimaaftrykket fra alle fire firmaer, dog med mindre nedgange i produktiviteten til følge. Foderet fra Hedegaard leverede dog en højere produktivitet end kontrolblandingen, men havde også den mindste reduktion af klimaaftrykket.

Vil du vide mere?

Støttet af