Grise

Immunisering af polte for PRRS og influenza

Resumé

Erfaring 2306: Introduktion af polte i 23 PRRS-virus positive sohold blev undersøgt fra juli 2021 til oktober 2022. I de fleste sohold blev poltene vaccineret med vaccine baseret på modificeret levende virus (MLV) mod PRRS og inaktiveret vaccine mod influenza A.

Immunisering af polte for PRRS og influenza A-virus blev undersøgt i 23 PRRS-virus positive sohold, hvoraf 90 % indkøbte polte. Poltene opholdt sig fra 6 til 14 uger i en karantænestald, hvor de som hovedregel blev vaccineret mod influenza og PRRS. I hvert sohold blev cirka 10 polte fulgt fra indgang i soholdet til 3-5 dage efter første faring. Der var gode karantæneforhold i 42 % af besætningerne defineret ved separat indgang, adskillelse fra andre grise og alt ind-alt ud drift (8 af 19) sohold.

Vil du vide mere?

Støttet af