Planter

Bladlus og havrerødsot i registreringsnettet 2020-2021

Der var relativ kraftige angreb af bladlus i efteråret og relativ meget havrerødsot i foråret. Markerne er sået før 15. september. Det gennemsnitlige angreb af havrerødsot i ubehandlet er 17-18 procent angrebne planter. Der er fundet op til 95 procent angrebne planter.

Forekomsten af bladlus i vinterbyg og vinterhvede følges hvert efterår i planteavlskonsulenternes registreringsnet.

Bladlusene overfører viruset havrerødsot. Der bedømmes i de mest milde områder i landet og i tidligt såede marker (før 15. september). Der er i efteråret 2020 bedømt i 30 vinterhvedemarker og 21 vinterbygmarker.

Hvis der sprøjtes mod bladlus i efteråret i marken, som indgår i registreringsnettet, skal der efterlades et ubehandlet område (1 sprøjtespor ca. 100 m langt). I foråret skal angrebsgraden af havrerødsot bedømmes både i det ubehandlede og evt. behandlede område. Formålet hermed er at koble forekomsten af bladlus i efteråret med angrebsgraden af havrerødsot om foråret, ligesom effekten af evt. sprøjtning kan vurderes.

I figur 1 og 2 ses forekomsten af bladlus i efteråret 2020 i forhold til tidligere år. Der var i flere marker relativ kraftige angreb i efteråret 2020.

I figur 3 og 4 ses forholdet mellem det maksimale angreb af bladlus i efteråret 2020 og havrerødsot i foråret 2021.

Udviklingen af bladlus (procent angrebne planter) i ubehandlede vinterhvedemarker i efterårene 2013-2020 i Planteavlskonsulenternes registreringsnet. Årligt der er bedømt i ca. 30-35 marker.

Figur 1. Udviklingen af bladlus (procent angrebne planter) i ubehandlede vinterhvedemarker i efterårene 2013-2020 i Planteavlskonsulenternes registreringsnet. Årligt der er bedømt i ca. 30-35 marker.

Udviklingen af bladlus (procent angrebne planter) i ubehandlede vinterbygmarker i efterårene 2013-2020 i Planteavlskonsulenternes registreringsnet. Årligt der er bedømt i ca. 20-25 marker.

Figur 2. Udviklingen af bladlus (procent angrebne planter) i ubehandlede vinterbygmarker i efterårene 2013-2020 i Planteavlskonsulenternes registreringsnet. Årligt der er bedømt i ca. 20-25 marker.

I tabel 1 og 2 ses konsulenternes indrapporteringer af maksimal procent planter angrebet af bladlus i henholdsvis vinterhvede og vinterbyg i efteråret 2020 samt angreb af havrerødsot i foråret 2021 bedømt ultimo maj til primo juni. 

Det fremgår, at det højeste angreb af bladlus var 70 procent angrebne planter i vinterhvede og 69 procent angrebne planter i vinterbyg. Den vejledende bekæmpelsestærskel for bladlus om efteråret er 2-3 procent angrebne planter. De højeste angreb af havrerødsot på 95 procent angrebne planter i vinterhvede og 90 procent angrebne planter i vinterbyg forekom også i de to marker med flest bladlus.

I de fleste tilfælde er der opnået en god effekt ved de udførte behandlinger, selv om der er enkelte undtagelser. Ved tidlig såning kan der være behov for 2 behandlinger mod bladlus i efteråret.

Tabel 1. Indberetninger fra registreringsnettet i vinterhvede 2020-2021.

Lokalitetsnavn

Sådato,
2020

Maks. angreb
af bladlus i
efteråret 2020,
pct. angrebne
planter

Angreb af havrerødsot
i foråret 2021,
pct. angrebne planter

Sprøjte-
tidspunkt,
2020

Middel
og dosis

Ubehandlet

Behandlet

Agri Nord

Christianshøj

10-09

0

0

-

 

 

Uvedybet

01-09

0,1

0

-

 

 

Djursland Landboforening

Rodskov

11-09

7

10

0

23-10

0,15 Lamdex

Kolding Herreds Landbrugsforening

Binderup

04-09

4

0,5

0

07-10

0,07 Kaiso Sorbie

Åstorp

02-09

5

0

0

07-10

0,1 Mavrik

LandboSyd

Blans Østermark

03-09

50

85

0,1

18-09,
09-10

0,1 Mavrik,
0, 15 Lamdex

Felsted

03-09

7

3

0,1

20-09,
09-10

0,15 Karate 2,5 WG,
0,2 Karate 2,5 WG

Varnæs

03-09

8

5

1

29-09

0,05 Mavrik

Landbrugsrådgivning Syd

Bålsted

04-09

0

0

0

01-10

0,15 Lamdex

Nørre Vollum

04-09

0

0

-

 

 

Lemvigegnens Landboforening

Kabbel, Lemvig

04-09

2

0

-

 

 

Vandborg, Lemvig

10-09

2

0,5

-

 

 

Esbjerg

10-09

0,2

0

-

 

 

Sønderjysk Landboforening

Halk

03-09

12

20

20

13-10

0,07 Mavrik

Hejsager

01-09

4

40

20

07-10

0,07 Mavrik

Hejsager Strandvej

21-09

2

0

0

17-10

0,07 Mavrik

Syd for Hejsager

01-09

3

20

15

26-09

0,07 Mavrik

Vonsmose

13-09

13

30

5

13-10

0,07 Mavrik

Årøsund

03-09

13

70

15

12-10

0,07 Mavrik

Velas

Odder

11-09

2

0

-

 

 

Skalbjerg

07-09

0,01

0

-

 

 

Tryden

05-09

7

5

2

06-10

0,15 Lamdex

Vestjysk Landboforening

Stadil

01-09

0,1

0

-

 

 

VKST

Bisserup

03-09

70

95

3

30-09

0,15 Mavrik

Gyldenholm

31-08

8

45

2

29-09,
09-11

2 x 0,05 Mavrik Vita

Maribo

10-09

8

50

0

25-09,
20-10

0,1 Lamdex,
0,05 Mavrik

Tårs

10-09

10

40

0

13-09,
05-10,
13-10

3 x 0,1 Lamdex

Vedbynørre

06-09

10

35

0,5

05-10

0,07 Mavrik Vita

Østdansk Landboforening

Olstrup

04-09

2

0,5

-

 

 

Snesere

07-09

2

0,25

0

24-09,
15-10

0,1 Karate 2,5

Gennemsnit

 

 

8,4

18,5

4,2

 

 

Tabel 2. Indberetninger fra registreringsnettet i vinterbyg 2020-2021.

Lokalitetsnavn

Sådato,
2020

Maks. angreb
afbladlus i
efteråret 2020,
pct. angrebne pl.

Angreb af havrerødsot i
foråret 2021, pct.
angrebne planter

Sprøjte-
tidspunkt,
2020

Middel og dosis

Ubehandlet

Behandlet

Djursland Landboforening

Rodskov

11-09

3

5

0

23-10

0,15 Lamdex

Kolding Herreds Landbrugsforening

Sdr. Stenderup

04-09

11

0,5

0

07-10

0,1 Mavrik

Ødis

10-09

13

0,5

0

16-10

0,15 Lamdex

Landbrugsrådgivning Syd

Ballum Enge

07-09

1

2

-

 

 

Bålsted

14-09

0

5

5

08-10

0,15 Kaiso Sorbie

Lemvigegnens Landboforening

Engbjerg, Lemvig

31-08

1

0

-

 

 

Rom, Lemvig

02-09

3

15

2

05-10

0,2 Karate 2,5 WG

SAGRO

Esbjerg

15-09

0,2

0

-

 

 

Bramming

12-09

0,2

0

-

 

 

Sønderjysk Landboforening

Hajstrup

15-09

15

3

0,1

13-10

0,07 Mavrik

Halk

07-09

13

30

4

12-10

0,07 Mavrik

Velas

Odder

 

3

0

-

 

 

Odense N

01-09

40

85

1,5

25-09,
08-11

0,08 Pirimor
+ 0,1 Lamdex

VKST

Haraldsted

01-09

15

40

2

30-09,
17-10

2 x 0,1 Lamdex

Kongskilde

15-09

4

18

0,25

16-10

0,05 Mavrik Vita

Øster Ulslev*

11-09

10

85

0

01-10

0,1 Lamdex

ØstDansk Landboforening

Snesere

01-09

69

90

1,5

24-09,
15-10

2 x 0,1 Karate 2,5 WG

Gennemsnit

 

 

11,9

22,3

1,4

 

 

*Lokalitet behandlet to gange, mangler behandlingsoplysninger for anden sprøjtning.

Havrerødsot. Behandlet hhv. ubehandlet vinterhvede på lokaliteten Blans Østermark i Sønderjylland.

Foto 1. Behandlet hhv. ubehandlet vinterhvede på lokaliteten Blans Østermark i Sønderjylland. Her var op til 50 procent planter angrebet af bladlus i efteråret og 85 procent planter med havrerødsot i foråret i ubehandlet og 0,1 procent angrebne planter i foråret ved behandling 18. september og 9. oktober 2020. Foto Julie Skriver Nielsen, LandboSyd.

Behandlet hhv. ubehandlet vinterbyg på lokaliteten Rodskov på Djursland.

Foto 2. Behandlet hhv. ubehandlet vinterbyg på lokaliteten Rodskov på Djursland. Her var op til 3 procent planter angrebet af bladlus i efteråret og 5 procent planter med havrerødsot i foråret i ubehandlet og 0 procent angrebne planter i foråret ved behandling 23. oktober 2020. Foto: Erik Silkjær Pedersen, Djursland Landboforening.

Foto 3. Ubehandlet hhv. behandlet vinterbyg på lokaliteten ved Odense, Fyn, Her var op til 40 procent planter angrebet af bladlus i efteråret og 85 procent planter med havrerødsot i foråret i ubehandlet og 1,5 procent angrebne planter i foråret ved behandling 25. september og 8. november 2020. Foto: Michael Wang Lønbæk, Velas.

Ubehandlet og i baggrunden behandlet vinterbyg på lokaliteten Snesere.

Foto 4. Ubehandlet og i baggrunden behandlet vinterbyg på lokaliteten Snesere. Her var op til 69 procent planter angrebet af bladlus i efteråret og 90 procent planter med havrerødsot i foråret i ubehandlet og 1,5 procent angrebne planter i foråret ved behandling 24. september og 15. oktober 2020. Foto: Martin Clausen, Østdansk Landboforening.

Forholdet mellem det maksimale angreb af bladlus i efteråret 2020 og angreb af havrerødsot i foråret 2021 i vinterhvede.

Figur 3. Forholdet mellem det maksimale angreb af bladlus i efteråret 2020 og angreb af havrerødsot i foråret 2021 i vinterhvede.

Forholdet mellem det maksimale angreb af bladlus i efteråret 2020 og angreb af havrerødsot i foråret 2021 i vinterhvede.

Figur 4. Forholdet mellem det maksimale angreb af bladlus i efteråret 2020 og angreb af havrerødsot i foråret 2021 i vinterhvede.

Vil du vide mere?

Støttet af