Planter

Kvadratnet for nitratundersøgelser

Kvadratnettet er et net af måleflader fordelt over hele Danmark. Jordprøver fra Kvadratnettet blev undersøgt første gang i 1980'erne.

Kvadratnet for nitratundersøgelser er et net af måleflader fordelt over hele Danmark (se figur 1), som består af ca. 600 landbrugsarealer og andre arealtyper bl.a. skov. Målefladerne (punkterne) i Kvadratnettet er fordelt med en indbyrdes afstand på 7 km mellem hver måleflade. Hver måleflade er på 50 x 50 meter, hvilket svarer til ¼ ha.

Jord fra arealer i Kvadratnettet blev undersøgt første gang i 1986. Siden da har SEGES jævnligt udtaget jordprøver i Kvadratnettet, blandt andet i forbindelse med kvælstofprognosen, hvor omkring 150 af målefladerne indgår hvert år.

Derudover er der lavet en række undersøgelser, hvor jordprøver fra punkterne har bidraget til vigtig ny viden omkring udvikling i landbrugsjordens frugtbarhed. Se eksempler på dette nedenfor.

Figur 1: Placering af punkter (måleflader) i Kvadratnettet.

Emneord

Vil du vide mere?