Kvæg

Haltheds-vurdering af malkekøer - sådan gør du

Hvor mange halte køer er der i besætningen? En systematisk halthedsvurdering viser ofte flere køer, der går dårligt, end forventet. Brug skemaet her til halthedsvurdering som første skridt mod bedre klovsundhed, sundere køer og lavere kodødelighed.

Når man opdager en halt ko i besætningen, bør man altid vurdere om det kræver særlig behandling. Ved at bruge haltheds-vurdering får man en vurdering af forekomsten af halte køer i besætningen og opdager tidligere klov- og lemmelidelser. Systemet til haltheds-vurdering er let og hurtigt at anvende i besætningen både for rådgivere og landmænd. 

Haltheds-vurdering kan man udføre dels på stående og dels på gående køer, specielt med fokus på ryglinien. Den bedste haltheds-vurdering får man ved at kigge på køernes bevægelse på et fladt gulv, hvor man på raske køer normalt vil se en god bevægelse. Haltheds-vurdering på 2 eller derover bør give anledning til en nærmere undersøgelse af koen, f.eks i en klovbeskæringsboks.

Sådan foretager du en haltheds-vurdering

1. Koen står og går normalt. Koen støtter på alle fire ben. Ryggen er flad

Sådan vurderer du koens halthed

2. Koen står med flad ryg, men går med let krummet ryg. Koen går en anelse unormal

 
Sådan vurderer du koens halthed

3. Koen står og går med krummet ryg. Koen tager små skridt

Sådan vurderer du koens halthed

 

4. Koen står og går med krummet ryg. Koen undgår at støtte på ét eller flere ben

Sådan vurderer du koens halthed

5. Koen står og går med meget krummet ryg. Koen undgår at støtte på ét eller flere ben. Koen står meget stille og har svært ved at rejse sig. Pilen viser, at koen på billedet ikke støtter på højre forben

Sådan vurderer du koens halthed

Emneord

Vil du vide mere?