Undgå fald fra siloen når I dækker af

Arbejdet på plansiloer kan være risikabelt, fordi der kan være tre-fire meter ned fra øverste punkt.


Trappe op til og gangareal langs med siloen sikrer mod fald.

 

 

 

Arbejdet på plansiloer kan være risikabelt, fordi der kan være tre-fire meter ned fra øverste punkt. Derfor er det vigtigt at etablere sikkerhedsforanstaltninger, så folk ikke kan falde ned:

  • Fyld ikke siloen helt op til kanten. Lad en meter fra ensilagen til silokanten stå tom, så kanten fungerer som rækværk
  • Mobilt gelænder på frontlæsseren kan skærme mod fald – både fra snitfladen og fra siden
  • Benyt flytbart rækværk på elementerne
  • Opstil et flytbart rækværk, bigballer eller stillads ved de kanter af siloen, der ikke i forvejen er fyldte, eller ved yderkanterne og snitfladerne
  • En jordvold langs den sidste silos ydervæg hindrer fald og kan benyttes til placering af dæk
  • Sørg for sikker adgangsvej op på stakken
  • Husk, der skal være monteret rækværk på stilladser mv.
  • Hvis man er træt efter en lang dags ensilering, er der større risiko for, at man er ukoncentreret, når stakken skal dækkes. Lad friske medarbejdere afdække stakken eller vent til næste morgen.

 

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 12, 2018.