Jura, Økonomi og ledelse

Lovforslag om at reducere egenbetaling for borgere med de højeste medicinudgifter

Loven indeholder en bemyndigelse til at indføre lavere medicintilskudsgrænser.

Loven betyder, at den maksimale egenbetaling for receptpligtig medicin sættes ned fra 4.435 kroner til omkring 3.100 kroner. Hjælpen er en del af ”Aftalen om inflationshjælp”.

Billede 1

Loven forventes at træde i kraft 3. april 2023 og vil gælde resten af 2023. 

Kilde: Lovforslag nr. 55 2022-23 
Se også Faktark om reduceret egenbetaling for borgere med de højeste medicinudgifter

Vil du vide mere?