Rybsstribe i mark

Planter

Effekt af randzone med rybs på angreb af rapsjordlopper

Der blev ikke set klare effekter af en tidligt sået randzone med rybs på angrebet af rapsjordlopper.

I et IPM-projekt bevilliget af Miljøstyrelsen er der i efteråret 2023 undersøgt, om en tidligt sået stribe med vinterrybs kan tillokke tilflyvende rapsjordlopper i efteråret og dermed reducere angrebet i raps. Markerne skulle ligge op til en nabomark med raps 2022-23. 

I kanten af den nye rapsmark blev der i efteråret udsået en stribe af vinterrybs af sorten Arrivée (3 kg/ha) i mindst 4 meters bredde og mindst 100 meters længde. Angrebet af rapsjordlopper i forskellige afstande fra randzonen blev undersøgt. Der er udført 2 forsøg i alt hos VKST (forsøg 001) hhv. Spiras (forsøg 002). 

I forsøg 001 blev rybsen sået den 9. august og rapsen den 29. august, dvs. med 20 dages mellemrum. I forsøg 002 blev rybsen sået den 4. september og rapsen den 11. september, dvs. med 7 dages mellemrum. I efteråret blev der bedømt bladgnav af rapsjordlopper (procent angrebne planter og procent bortgnavet bladareal) i starten af september og oktober, i fire gentagelser både inde i randzonen med rybs og i tre afstande fra striben (5, 15 og 30 meter). Bladgnav blev registreret på samme måde ud for den naturlige randzone. Se markskitse i billede 1.

Midt i april blev larveangrebet (procent planter med gnav fra larver i hovedstængel hhv. procent planter med larvegnav vurderet på hele planten) bedømt. Hertil blev der flækket 10 planter i hver af de tre afstande med fire gentagelser. 

Resultaterne ses i tabel 1 og figur 1-2. Der var mest angreb i forsøg 002 ved Spiras, mens der var mere moderate angreb i forsøg 001 hos VKST. Der blev ikke set klare effekter af randzonen med rybs på angrebet af rapsjordlopper. 

Tabel 1. Angreb af rapsjordlopper efterår og forår i forsøg 001 og 002.

Angreb er angivet som gennemsnit af fire gentagelser. Forsøg 001 er udført af VKST og forsøg 002 af Spiras.Pct. angrebne planter Pct. bortgnavet bladareal Pct. planter med larvegnav i hovedstængel Pct planter med larvegnav - hele planten
Forsøg Randzone Afstand September Oktober September Oktober Medio april
001

Rybs Inde i randzonen 92,5 100,0 4,0 9,0
Rybs 5 67,5 70,0 2,8 0,5 10,0 45,0
Rybs 15 62,5 72,5 2,8 0,5 22,5 55,0
Rybs 30 30,0 72,5 1,0 0,6 5,0 42,5
Uden randzone 5 40,0 70,0 1,5 0,5 0,0 72,5
Uden randzone 15 35,0 62,5 1,5 0,5 5,0 57,5
Uden randzone 30 37,5 65,0 1,3 0,5 2,5 57,5
002
Rybs Inde i randzonen 97,5 100,0 17,5 13,0
Rybs 5 39,5 39,5 5,0 6,3 12,5 72,5
Rybs 15 50,8 50,8 11,3 3,5 25,0 82,5
Rybs 30 65,0 65,0 11,8 4,0 12,5 57,5
Uden randzone 5 57,5 57,5 8,8 7,0 30,0 77,5
Uden randzone 15 47,0 46,3 7,5 3,0 32,5 77,5
Uden randzone 30 56,3 56,3 7,5 3,8 7,5 35,0

Vil du vide mere?

Støttet af