Kvæg, Grise, Øvrige dyr

Regler og info for øremærker til kvæg, svin, får og geder

Markedet for øremærker til kvæg, svin, får og geder i Danmark er givet frit, og prisdannelsen foregår derfor nu alene på markedsvilkår mellem de fabrikater og typer, som overholder de tekniske krav til øremærker.

Med virkning fra 1. maj 2009 skal øremærkerne præges med dette logo, som er fælles for alle de dyrearter, der skal mærkes i henhold til CHR-bekendtgørelsen.

Oplysninger om udbyder af øremærker til husdyr 

Egen tekst på mærker til får og geder

Det ene øremærke skal altid være præget ens på begge dele af mærket. På det andet mærke kan man bestille en blank side, som man selv kan skrive på. Siden indeholder dog logo som tegn på, at det er en del af et officielt øremærke.

Vil du vide mere?