Planter

Vandunderskuddet øges meget hurtigt i det sommerlige vejr

Der er udbredt vandingsbehov på grovsandet jord med overvintrende afgrøder. Vandingsmaskinerne har været i gang siden ca. 10. maj.

Nyhed

10. maj 2023

 Opdateret 16. maj 2024

Det solrige og varme vejr har betydet, at der i løbet af en kort periode er opbygget et betydeligt vandunderskud i de overvintrende afgrøder – vinterraps, vintersæd, fodergræs og græs til frø. På grovsandet jord med en rodzonekapacitet på 60-70 mm har der været vandingsbehov siden ca. 10. maj. Den daglige aktuelle fordampning er helt oppe på 4-5 mm. Derfor stiger vandunderskuddet hastigt, så også jordtyper med en større rodzonekapacitet får vandingsbehov hurtigt. 

Figur 1 viser udviklingen i vandunderskuddet for en mark med vinterhvede i Sydvestjylland. Udviklingen i vandunderskuddet er beregnet med både jordtypen JB1 med 61 mm rodzonekapacitet og med jordtypen JB6 med 170 mm rodzonekapacitet. Opbygningen af vandunderskuddet startede den 29. april. Fra ca. den 12. maj er den aktuelle fordampning begrænset af vandmangel på den grovsandede jord. Det ses ved, at udviklingen i vandunderskuddet klinger af. Der er aktuelt et vandunderskud på 45-50 mm, hvis der ikke er vandet. På jordtypen med en højere rodzonekapacitet fortsætter udviklingen i vandunderskud. Uden markvanding er forskellen i vandunderskud vokset til næsten 20 mm den 21. maj. Udviklingen er tilsvarende i det meste af landet.

Udviklingen i vandunderskuddet for en mark med vinterhvede i Sydvestjylland.

Figur 1. Udvikling i vandunderskud for mark med vinterhvede i Sydvestjylland beregnet med henholdsvis JB1 som jordtype (61 mm rodzonekapacitet) og JB6 som jordtype (170 mm rodzonekapacitet). På den grovsandede jord begrænses den aktuelle fordampning af vandmangel fra ca. 12. maj.

Følg vandingsbehovet i FarmTracking

Vandingsmodulet i FarmTracking er et godt værktøj til vandingsstyring. Vandunderskuddet og afgrødernes behov for markvanding kan følges nøje på mobiltelefonen med FarmTracking. Vandbalancen og vandunderskuddet beregnes ud fra afgrødens udvikling, aktuelle klimadata og jordens vandholdende evne. I vandingsmodulet kan man både se den aktuelle vandbalance og en prognose 7 dage frem.

Eksempler på skærmbilleder fra vandingsmodulet i FarmTracking.

Figur 2. Eksempler på skærmbilleder fra vandingsmodulet i FarmTracking. 

FarmTracking - overblik over markbehandlinger

En mand står ude i grøn kornmark og tjekker sin mobiltelefone
  • Registrer alle behandlinger i marken uanset, hvor du er 
  • Fungerer perfekt som sprøjtejournal 
  • Fuldt overblik over dine markvandinger
Læs mere

Vil du vide mere?

Støttet af

  • Logo for Planteafgiftsfonden (PLAF)