Planter

Stort vandunderskud og vandingsbehov på sandjord

I marker med afgrøder som vinterraps, kløvegræs, græs og vintersæd er der nu et vandunderskud på 30-50 mm.

Vandunderskud øges hurtigt i de kommende dage

Vandunderskuddet øges hurtigt, da den potentielle fordampning i de kommende dage er 3-4 mm pr. dag. Højere temperaturer, blæst og længere dage øger den daglige potentielle fordampning. På sandjord med lav eller moderat vandholdende evne er der udbredt vandingsbehov.

Den aktuelle fordampning – og dermed planternes vækst - er begrænset af vandunderskuddet, hvor underskuddet overstiger 40-50 pct. af rodzonekapaciteten. Det har været meget blæsende i maj, og vejrforholdene for markvanding har ikke været gode. Der er ikke udsigt til større mængder nedbør i de kommende dage, men blæsten aftager, så forholdene for markvanding bliver bedre.

Vandingsmodul i FarmTracking

I år er det muligt at anvende FarmTracking til vandingsstyring. Der er udviklet et vandingsmodul, hvor det er muligt at oprette vandingsspor og registrere vandinger. Vandbalancen og afgrødernes behov for markvanding kan følges nøje på mobiltelefonen med vandingsmodulet i FarmTracking. 

Vandbalancen og vandunderskuddet beregnes ud fra afgrødens udvikling, aktuelle klimadata og jordens vandholdende evne. I vandingsmodulet kan man både se den aktuelle vandbalance og en prognose 7 dage frem.

Se skærmbilleder fra vandingsmodulet i FarmTracking med vandingsspor (billede 1) og et eksempel på en vandbalance i en mark med kartofler i 2022 (billede 2).

 

Vil du vide mere?

Støttet af