Bestil dine genomiske test i DMS

Bestilling af genomisk test via DMS’ netbutik sparer tid og giver overblik.Flere og flere mælkeproducenter benytter genomisk test for at øge det avlsmæssige niveau i besætningen. Derfor har SEGES udviklet en webbutik, så det nu er muligt at bestille testen direkte i DMS. Det benytter bl.a. mælkeproducent Anders Elholm Andersen ved Tylstrup sig af. Han har en besætning med 190 Dansk Holstein og har benyttet sig af genomisk test, så længe det har været muligt. Men først fra januar i år er han begyndt konsekvent at teste alle hundyr i besætningen. Og han er godt tilfreds med muligheden for at bestille sine test direkte i DMS.

”Jeg synes, det er nemt og giver et godt overblik. Der står hvilke dyr, man har bestilt test på, og hvilke man har fået svar på. På den måde er det også tidsbesparende, fordi man bl.a. ikke behøver at finde ungdyrslisten frem,” fortæller Anders Elholm Andersen. Han bestiller sine test sidst på måneden. ”Det passer med, at der så er fem - seks kviekalve, så det ikke er så mange test af gangen, jeg skal bestille,” forklarer han.

Du finder netbutikken i DMS Dyreregistrering under ”Dagligt overblik” (ved siden af øremærkebestilling). Her kan du også bestille TSU-rør til udtagning af vævsprøven og test for arvelige sygdomme.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 15, 2017