Grise, Økonomi og ledelse

Brancheanalyse for produktivitet i 2023 i et udsnit af besætninger som anvendte DanBred-genetik

Rapport

05. juli 2024

 Opdateret 08. juli 2024

Resumé

Notat 2410: Brancheanalyse for besætninger, som anvendte DanBred-genetik, viste fra 2022 til 2023 fremgang i produktivitet for sobesætninger fra 34,6 til 35,4 fravænnede grise pr. årsso, når der ses på det vægtede gennemsnit.

Gennemsnittet af top 5-sobesætninger, som anvendte DanBred-genetik fravænnede 42,1 grise pr. årsso, top 5-smågrise- og slagtegrisebesætninger havde en reference-daglig tilvækst på henholdsvis 580 gram og 1.159 gram pr. dag. Reference-foderforbruget for top 5-slagtegrisebesætninger, der anvendte DanBred-genetik, var 2,54 FEsv/kg tilvækst. Estimaterne for produktiviteten for smågrise og slagtegrise var dog behæftet med en vis usikkerhed, da antallet af besætninger var lavt. Til trods for det lave antal besætninger, viste top 5 høj produktivitet.

Vil du vide mere?