Luftfoto - marker

Jura

Forlængelse af ordningerne for selvstændige, freelancere mv. frem til 8. august

Virksomheder med maks. 25 fuldtidsansatte, og som forventer en omsætningsnedgang på min. 30% som følge af covid-19, kan nu ansøge eller genansøge om kompensation for 90% af omsætningstabet, maks. 23.000 kr. pr. måned for perioden 9. marts – 8. august 2020.

Nyhed

01. april 2020

 Opdateret 16. juni 2020

Virksomheder med forbud mod at holde åbent kan ansøge om kompensation for 100% af omsætningstabet i perioden med forbud, maksimalt 23.000 kr. pr. måned for perioden 9. marts – 8. august 2020.

SEGES har ajourført vedlagte notat om ordningen, hvor vi har forsøgt at samle det vigtigste fra bekendtgørelser, vejledninger, aktstykker og ministersvar.

Såfremt du har spørgsmål eller behov for sparring om ordningen, er du velkommen til bl.a. at kontakte statsautoriseret revisor Kim Wegener - se kontaktoplysninger nedenfor.

Vil du vide mere?