Grise

Scenarier for udledning af klimagasser ved griseproduktion

Resumé

Notat 2407: Forbedret produktivitet og foder med reduceret klimaftryk har en lille reducerende effekt på bedriftens direkte klimaaftryk, hvorimod der er stor effekt på grisens klimaaftryk. Ved at kombinere teknologiske virkemidler for stald og lager opnås store reduktioner på grisenes klimaaftryk og bedriftens direkte klimaaftryk.

Formålet med notatet er at give et overblik over, hvordan forskellige virkemidler påvirker grisens og bedriftens klimaaftryk samt mulighed for at benchmarke klimascenarier.

Støttet af