Planter, Grise

Karakter for foderværdi i kornsorter

På basis af minimum to års analysedata er der givet en karakter for de enkelte kornsorters foderværdi.

Udvalgte kornsorter fra SEGES og Tystoftefondens fælles sortsafprøvning analyseres hvert år for foderværdi til grise.

Der analyseres for to typer af foderenheder:

  • FEsv = Foderenheder til grise i vækst og til diegivende søer
  • FEso = Foderenheder til søer

Foderenheder er et udtryk for den energi grisen kan få ud af kornet, men siger ikke noget om indholdet af næringsstoffer, som protein og fosfor i kornet.

Analyserne

Analyserne af årets høst foreligger i november – december, hvor de straks publiceres på SortInfo.dk. Der analyseres prøver fra tre forsøg i hver art, og omkostningen til analysen dækkes af det firma, der har anmeldt sorten til forsøgene. Det er relativt dyre analyser, hvilket betyder, at det kun er de vigtigste sorter, der analyseres, og at sorterne typisk kun analyseres i de første par år af deres levetid. Det besværliggør sammenligningen af de enkelte sorter, da de ikke kan sammenlignes direkte, fordi det generelle niveau af foderenheder varierer en del fra år til år.

Karakterskala

Der er derfor udarbejdet en karakterskala for foderenheder til grise i vækst og til diegivende søer FEsv.
Skalaen går fra 1 til 9, hvor 1 betyder en meget lav foderværdi og 9 betyder at foderværdien er meget høj, dvs. indholdet af energi målt ved FEsv pr. hkg er højt.

Sorter, der er analyseret i minimum to, år får en karakter, og karakteren opdateres løbende, hvis sorterne analyseres for foderværdi de følgende år. I de kornarter hvor der indgår en sortsblanding som målesort, anvendes denne som reference for årets niveau af FEsv.

Sortsblandingen består af tre til fire sorter, der er højtydende og i udbredt dyrkning, eller forventes at nå en stor udbredelse. Der udskiftes så vidt muligt kun en sort i blandingerne om året, og derfor giver blandingen et godt målegrundlag fra år til år. I triticale og rug, er det først fra henholdsvis 2016 for triticale og fra 2021 for rug, at en sortsblanding har været målesort. Indtil da er gennemsnittet af analyserne for alle analyserede sorter anvendt som målegrundlag. FEsv og FEso er i korn meget tæt korrelerede, en karakter for FEsv er derfor fuldt tilstrækkelig til at vurdere sorternes energiindhold både til slagtesvin og søer.

I de følgende tabeller vises sorternes karakter for foderværdi, sammen med de analysedata der er brugt til at beregne karakteren. Karakteren for foderværdi kan anvendes i en direkte sammenligning af alle sorterne indenfor en art. Det er klart, at for sorter der har deltaget i analyserne i en årrække, vil karakteren være mere sikkert bestemt, end for sorter der kun har deltaget i de nødvendige to år. Der vises de sorter der er målt foderværdi på i 2023, men ellers kun sorter der har fået en karakter for foderværdi, og som er med i sortsafprøvningen i 2023. Sorterne er rangeret efter faldende foderværdi.

Karakteren skal naturligvis sammenholdes med udbyttet i hkg kerne pr. ha for at vurdere det samlede udbytte af FE pr. ha.

Yderligere information om sorternes udbytte, dyrknings- og kvalitetsegenskaber findes på SortInfo.

Byg og havre er de kornarter, der har det laveste energiindhold. Det skyldes, at yderavnerne sidder fast på kernen og ikke fjernes under tærskningen som i hvede, triticale og rug. Yderavnerne udgør skallen på byg- og havrekernerne, og de er tungt fordøjelig for grise, og derfor påvirker det energikoncentrationen negativt.

Vinterbyg

Der er givet karakter til fem af de vinterbygsorter, der er med i sortsafprøvningen. Karaktererne varierer fra 5 i Randi, KWS Tardis og Alaska til 7 i Cleopatra.

Tabel 1. Karakter for foderværdi - vinterbygsorter

Vinterbyg Type1)

Karakter2)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 FEsv pr. hkg
Antal forsøg 3 3 3 3 3 3 3
Blanding 99,6 102,6 102,1 104,3 103,6 104,8 102,1 5
Cleopatra 2r 104,2 104,3 7
LG Capitol 2r 104,5 105,4 6
Alaska 2r 104,9 104,1 5
KWS Tardis 2r 103,9 103,1 104,9 5
Randi 2r 105,0 101,4 5
KWS Agilis 6r 97,3
KWS Luddis 2r 102,5
LSD 2,7 2,2 2,0 2,7 ns ns ns

1) 6r = seksradet, 2r = toradet, hyb = hybrid 
2) Skala 1 - 9, 1 = lav foderværdi

Vinterrug

Vinterrug har et større indhold af foderenheder end byg, men mindre end hvede. Der er givet karakter til seks af de sorter af vinterrug, der er med i sortsafprøvningen. KWS Igor har fået karakteren 4, mens de øvrige sorter har karakteren 5.

Tabel 2. Karakterer for foderværdi - vinterrugsorter

Vinterrug Karakter1)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 FEsv pr. hkg
Antal forsøg 3 3 3 1 2 3
Gns. alle sorter (blanding fra 2021) 111,8 111,4 108,3 109,4 108,9 108,5 5
KWS Berado 111,8 107,7 5
KWS Jethro 111,7 111,0 109,5 5
KWS Receptor 110,8 108,8 5
KWS Rotor 107,4 110,1 110,1 5
KWS Tayo 111,5 110,9 109,1 5
KWS Igor 106,8 109,2 109,2 4
KWS Emphor 112,1
KWS Pulsor 110,8
SU Arvalus + 10% population 110,9
LSD ns 1,4 ns ns ns ns

1) Skala 1 - 9, 1 = lav foderværdi

Triticale

I triticale er der ikke analyseret prøver fra høst 2023, og der er kun givet karakterer for foderværdi til Trias de sorter der er på markedet. 

Triticale har normalt et energiindhold på niveau med eller lidt lavere end hvedes.

Tabel 3. Karakterer for foderværdi - triticalesorter

Triticale Karakter1)
2018 2019 FEsv pr. hkg
Antal forsøg 3 3
Blanding 114,4 114,9 5
Trias 116,0 115,8 6
LSD 1,2 ns

1) Skala 1 - 9, 1 = lav foderværdi

Vinterhvede

Vinterhvede er den kornart med det højeste indhold af energi. Der er givet karakter til 12 af de sorter af vinterhvede der er med i sortsafprøvningen. Karaktererne varierer fra 4 i KWS Dawsum til 7 i RGT Stokes.

Tabel 4. Karakterer for foderværdi - vinterhvedesorter

Vinterhvede Karakter1)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 FEsv pr. hkg
Antal forsøg 3 3 3 3 3 3 3
Blanding 115,8 117,4 117,1 116,3 115,9 116,2 115,9 5
RGT Stokes 119,0 119,0 7
Champion 117,4 117,6 6
Heerup 117,6 116,7 6
LG Skyscraper 117,7 116,7 6
RGT Bairstow 116,7 117,6 6
Guinness 116,9 116,0 5
Kvium 116,4 115,4 5
KWS Extase 116,9 115,5 5
RGT Hexton 116,5 116,1 5
Sj R0568 115,8 114,7 5
Sj S0550 116,6 115,8 5
KWS Dawsum 114,0 116,3 4
DLG Wheat Mix Star 116,9
KWS Scope 115,4
KWS W453 116,8
KWS W454 116,7
Lykke 115,6
LSD ns 1,0 ns ns 1,4 ns ns

1) Skala 1 - 9, 1 = lav foderværdi

Vårbyg

I vårbyg er der givet karakter til syv sorter. Den bedste foderværdi, med karakteren 6, er i Avenue, Prospect og RGT Planet, mens de øvrige sorter får 5.

Tabel 5. Karakterer for foderværdi - vårbygsorter

Vårbyg Karakter1)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 FEsv pr. hkg
Antal forsøg 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Blanding 103,2 103,8 105,8 108,5 106,6 105,4 106,8 106,6 106,1 5
Avenue 107,7 107,9 6
Prospect 107,6 109,4 6
RGT Planet 104,5 108,2 6
Florence 107,9 104,4 5
Laureate 103,6 104,4 5
LG Bolero 106,9 104,6 5
Wish 107,4 107,2 5
Austen 106,0
Blixen 104,7
KWS Curtis 105,0
KWS Thalis 106,0
LG Aquarius 104,5
LG Caruso 105,6
LG Flamenco 105,5
LG Ritmo 105,7
LSD 1,9 ns ns ns ns ns ns ns ns

1) Skala 1 - 9, 1 = lav foderværdi

Havre

Havre har en stor tungt fordøjelig skalandel, og er derfor den kornart med det laveste energiindhold. Der har gennem årene været analyseret relativt få sorter, og det er kun muligt at give karakter for energiindhold til én sort. Der er ikke analyseret havresorter siden 2016.

Tabel 6. Karakterer for foderværdi - havresorter

Havre FEsv/hkg Karakter1)
2014 2015 2016 FEsv/hkg
Antal forsøg 3 3 3
Blanding 84,4 87,5 90,8 5
Dominik 81,4 88,9 4
Delfin 88,1 -
LSD ns ns ns

1) Skala 1 - 9, 1 = lav foderværdi

Forfatter:  Leif Hagelskjær, SEGES Innovation 

Vil du vide mere?