Øvrige dyr, Jura, Økonomi og ledelse

COVID-19: Minkavlere er berettiget til erstatning ved aflivning af mink

Ved et påbud om aflivning af mink er du som pelsdyravler berettiget til udbetaling af erstatning. Erstatningen skal svare til dyrenes værdi. Desuden er du berettiget til erstatning (hel eller delvis) for det opståede driftstab.

Erstatning for aflivning af mink

Minkavlere, der skal have aflivet deres mink, får erstatning for det mistede tab på salg af minkskind, uanset om deres besætning er smittet med COVID-19 eller ej. 

Ved påbud om aflivning af mink bliver du som pelsdyravler bedt om at tage stilling til, hvordan og hvornår erstatningen skal udbetales. Dette kan ske efter to modeller: 

  1. Én udbetaling beregnet ud fra godkendte skalaværdier på mink. Skalaværdierne er afhængige af tidspunktet for aflivning og pelsindekset. Det betyder, at du får udbetalt summen af erstatning for dyr og for driftstab på samme tid.
     
  2. En aconto udbetaling, hvor erstatningen bliver udbetalt ad to omgange. Det vil sige, at der udbetales et aconto beløb efter aflivning og med en slutafregning efter september-auktionen 2021. Du får udbetalt erstatning for driftstab sammen med aconto udbetalingen. Slutafregningen udregnes på baggrund gennemsnitsprisen på alle Kopenhagen Furs auktioner i 2021. Slutafregningen er afhængig af tidspunktet for aflivning og pelsindekset.

Find mere information om erstatningsmodellerne i Fødevarestyrelsens orienteringsbrev til berørte minkavlere.

Det skal du vide om erstatning for driftstab ved aflivning af mink

Foruden erstatningen for de aflivede dyr får du også erstatning for driftstab. Det samlede driftstab beregnes som det ekstra fremtidige tab, som du lider ved, at dine avlsdyr aflives. 

Udgangspunktet for beregningen er derfor, at du skal stilles i samme økonomiske situation, som hvis aflivningen ikke havde fundet sted (positiv opfyldelsesinteresse).

I forhold til driftstab er der dog forskel på erstatninger for smittede besætninger og ikke smittede besætninger. Baggrunden for forskellen er, at myndighederne ønsker at sikre et stærkt incitament for at holde smitte ude af besætninger.

  • Ikke smittede besætninger
    Ikke smittede besætninger får erstatning for det fulde beregnede driftstab (100%), da der er tale om ekspropriation.
  • Smittede besætninger
    Smittede besætninger får kun 20% erstatning for deres beregnede driftstab.  

Dette er i overensstemmelse med det almindelige udgangspunkt ved driftstab på smittede besætninger og gælder, uanset om en besætning bliver aflivet pga. COVID-19, fugleinfluenza eller salmonella.

Få mere information om erstatning i forbindelse med aflivning af mink

Du kan læse mere om beregningsforudsætningerne for fastsættelse af erstatning i Fødevarestyrelsens notat af 8. oktober 2020.
Find information om grundlaget for fastsættelse af skalaværdier til beregning af erstatning for mink og driftstab ved aflivning af minkbesætninger på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Du kan klage over en afgørelse om erstatning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er gratis at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Vil du vide mere?

Støttet af