Jura, Økonomi og ledelse

Forslag om forhøjelse af ældrechecken

Regeringen har foreslået, at den supplerende pensionsydelse, ældrechecken, skal forhøjes fra 1. januar 2025 med 4.800 kr.

I forbindelse med udspillet ”Vejen til en grøn luftfart” foreslår regeringen, at ældrechecken, som knap 300.000 pensionister modtager én gang om året, forhøjes fra den 1. januar 2025 med 4.800 kr. Forhøjelsen skal bidrage til at forbedre økonomien for folkepensionister med de laveste indtægter og formuer, og den finansieres via en ny passagerafgift på flyrejser.

Med den nye forslag er der lagt op til en permanent forhøjelse af ældrechecken. Det er i kontrast til den tidligere udbetalte ekstra økonomiske skattefri støtte på i alt 10.000 kr. til folkepensionister, som fik bevilget og udbetalt ældrecheck i perioden 2022-2023.

Hvem kan få udbetalt ældrecheck?

Man kan få ældrecheck, hvis man er folkepensionist og er berettiget til folkepension per 1. januar. For at modtage ældrecheck er det en betingelse, at pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede likvide formue ikke overstiger 95.800 kr. (2023-tal). 

Ældrechecken udgør i 2023 maksimalt 19.200 kr., som er skattepligtigt. Størrelsen på ældrechecken afhænger af den personlige tillægsprocent. Modtagere af ældrecheck må maksimalt have en indtægt på 91.300 kr. om året for enlige ved siden af folkepensionen og 182.900 for samlevende (2023).

Ældrechecken udbetales automatisk, såfremt man opfylder betingelserne, og Udbetaling Danmark har oplysningerne om pensionistens aktuelle formue. Ældrechecken bliver udbetalt én gang om året til pensionistens NemKonto, som en del af folkepensionen i januar.

Kilde: Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse af 9. november 2023 og borger.dk/ældrecheck

Emneord

Vil du vide mere?