Kvæg

Find den rette overdækning til gyllebeholderen

En god overdækning af gyllebeholdere kan mindske både ammoniaktab og lugtgener. Det forbedrer nærmiljøet omkring ejendommen.

En afsluttet FarmTest kan konkludere, at lugt fra gyllebeholderne er den samme uanset hvilken overdækningstype, der benyttes.

Dog skal et godt flydelag helst mindske ammoniakfordampning med 80%. Og det gælder både de naturlige og kunstige flydelag.

Forskellige typer overdækning

 • Den billigste form for overdækning er det naturlige flydelag. Dog kræver det, at du anvender en del strøelse i stalden. 

  Kvæggylle danner et naturligt flydelag, så her er det normalt ikke nødvendigt at bruge andet overdækning.

  Svinegylle og afgasset gylle danner ikke i samme stil et naturligt flydelag. Derfor skal du i højere grad sikre, at gyllen er dækket. Du kunne for eksempel blæse et flydelag af snittet halm ud.

  Hvis du bruger naturligt eller kunstigt flydelag, kræver ammoniakplanen, at du gennemfører en egenkontrol. Kontrollen skal sikre et tilstrækkelig tæt flydelag og skal dokumenteres i en logbog.

  Derudover skal en autoriseret kontrollant udføre et årligt tilsyn af overdækningen. Hvis flydelaget er mangelfuldt, kan du få et påbud om fast overdækning.

 • Det er enkelt at etablere et flydelag ved at blæse et lag på 10 cm letklinker på gylleoverfladen.

  Omvendt kan letklinkerne give problemer i gyllevognen, da der er risiko for tilstopning af slangen. For at undgå tilstopning kan du bruge letklinker i netposer. Det er dog en dyrere løsning.

 • Flydelåg er en lidt besværlig løsning, som kun meget få har været glade for. Flydelåget giver nemlig besvær ved omrøring og tømning af tanken.

 • Teltoverdækninger fungerer godt. Ved monteringen skal du dog være opmærksom på, om teltdugen hænger rigtigt. Den skal helst ikke hænge på beholderens forhøjede kanter, da det vil forkorte dugens levetid.

  Den store fordel ved teltene er, at de er regntætte. Det øger nemlig beholdernes effektive kapacitet.

  Dog kan teltene være i vejen, hvis der anvendes propelomrørere og ved isætning af traktorpumper.

 • Betonlåg er en god, men meget dyr løsning. Låget er regntæt, og dermed øges den effektive beholderkapacitet. 

  Til gengæld gør låget det daglige arbejde besværligt. Det er især ved gylleomrøring med traktordreven propel og pumpe.

Konklusionen på FarmTesten

Den billigste løsning med snittet halm var en favorit hos brugerne. 

Flydedugen var der større utilfredshed med, da den besværliggjorde omrøring og tømning af beholderen.

De billigste overdækninger reducerede også ammoniakfordampning i lagringsperioden. Derfor er der positiv økonomi i dem.

De faste lukkede overdækninger som telt og fast låg koster mellem 3 og 18 kr. pr. m2 i årlige nettoomkostninger. Omkostningerne er afhængige af, om der tages hensyn til, gyllebeholderens nettokapacitet øges, når der kommer regnvand i beholderen.

 
Materiale Pris/m2 kr. Inkl. etablering Holdbarhed år, anslået Årlige omkostninger kr./m2 Sparet NH3-tab, kr. Sparet lager- og udbr. omkostninger kr. Årlige netto- omkostninger kr./m2
Naturligt flydelag staldgødning 3 1 3 15 0 - 12
Flydelag snittet halm 5 1 5 15 0 - 10
Løse letklinker 35 - 5 15 0 - 10
Flydelåg 135 10 17 18 0/12 -1/-13
Letklinker i netpose 175 10 22 15 0 7
Teltoverdækning 340 15 33 18 6/12 9/3
Betonlåg 600 25 42 18 6/12 18/12

Vil du vide mere?