Grise, Økonomi og ledelse

Økonomiske konsekvensberegninger for grise - juli 2022

Resumé

Notat 2208: 2. halvår af 2022 forventes at medføre en pæn notereringsstigning på cirka 1,2 kr./kg til 12,5 kr./kg. Med meget høje foderpriser i forhold til afregningspriserne bør der være fokus på høj foderudnyttelse i 2022. Det sidste marginale kg tilvækst er mindre værd end under mere normale forhold.

Notatet ”Økonomiske konsekvensberegninger – juli 2022” viser konsekvenser af afvigende produktivitet i forhold til Den beregnede Smågrisenoterings forudsatte produktivitet. Værdien af mange produktivitetsændringer er noteringsafhængig. Der er regnet med 12,5 kr./kg slagtekrop i notering +/- 1 kr./kg i intervaller. I efterkorrektioner pr. kg slagtekrop er der brugt 1,35 kr./kg.

So-, smågrise- og slagtegrisefoder er sat til henholdsvis 2,44 kr./FEso og 3,01 og 2,45 kr./FEsv i beregningerne.

Der er lavet følsomhedsberegninger på, hvor meget DB pr. enhed kan rykkes, hvis effektiviteten forbedres på bedriften med det anvendte pris- og produktivitetsniveau. Udover dette er der for produktivitetstallene vist, hvad noteringsændringer betyder for nøgletallets værdifastsættelse.

Vil du vide mere?

Støttet af