Herobillede

Natur og vandmiljø, Kvæg

Case: Naturtjek gav naturplejer ny viden om naturarealerne og konkrete anbefalinger

Frede Glud Stefansen er en ambitiøs naturplejer, som går op i at optimere naturen på de 125 ha, han har i sin varetægt. Det har han bl.a. gjort via et Naturtjek.

”Intet er skønnere end at skue ud over ådalen en forårsmorgen, hvor der går græssende dyr. Mange gange går der en hejre lige bag koen. Og når den så tager et skridt, springer der måske en frø op, som den kan æde”.

Frede Glud Stefansen har ikke sagt mange ord, før man klart fornemmer, at her er en sand naturelsker. Og godt for det – for sammen med sin søn og sønnesøn har han ca. 125 ha naturarealer ved Ulfborg i naturpleje. Arealerne plejes af deres ca. 150 kreaturer – primært Hereford, 20 stk. Galloway og fem islandske heste. 

Billede 1

Frede Glud Stefansen. Foto: SEGES

”Vi har hver vores bedrift – men vi hjælper hinanden og har stor glæde ved naturplejen”, fortæller han. De største af arealerne ejes af Naturstyrelsen, som betaler for plejen. 
”Vi arbejder hele tiden på at få nye arealer,” forklarer Frede Glud Stefansen. Blandt andet sender Naturstyrelsen jævnligt arealer i udbud, som vi byder på. 

Naturtjek gav ny viden om arealerne

Frede Glud Stefansen er ambitiøs med plejen af arealerne. Derfor har han også fået foretaget et Naturtjek for at se, hvor plejen kan optimeres.

”Vi ville gerne have et Naturtjek for at få andre øjne på det vi laver, og det vi har, forklarer han. ”Der kom to naturkonsulenter fra SEGES, og de var meget begejstrede for området. Vi tog en runde på arealerne og efterfølgende har jeg fået en rapport og en plan med oversigtskort, billeder og beskrivelser af vores naturværdier, og forslag til, hvordan vi kan forbedre naturen her,” fortæller Frede Glud Stefansen. 

At inddrage et tilstødende areal, som ejes af naboen, var en af anbefalingerne. 
”Det er et areal, som konsulenterne mente har en høj naturværdi, men som der aldrig er gjort noget ved, og som er ved at gro til. De anbefalede, at vi fik en aftale med naboen.

”Det arbejder vi på i øjeblikket,” forklarer Frede Glud Stefansen. 
”Vi forhandler om det og skal jo blive enige om den pris, vi skal give. Så søger vi tilskud hjem. Der skal jo være økonomi i det,” understreger han. 

At etablere stendiger var en anden af de anbefalinger, som Frede Glud fik. 
”Vi har indtil videre samlet sten og placeret dem på en sandet sydskråning i nogle dynger. Stenene bliver varme og er gode skjulesteder for f.eks. firben, stålorm, hugorm og insekter. I det hele taget gav Naturtjekket os mere viden om de værdier, der på vores arealer. Og vi fik sat navne på nogle af de blomster og planter, som vi glædes over,” fortæller Frede Glud Stefansen.

Naturplejen er et vigtigt indspark i debatten om landbruget

Frede Glud Stefansen sætter ikke kun pris på sin egen glæde ved naturplejen – men også på den glæde, som den giver andre.

”Jeg synes det er dejligt, når folk færdes på vores arealer. I det hele taget er det fantastisk, at så mange flere har fået øjnene op for naturen og har glæde af den. 
Derfor synes jeg også, at det er vigtigt, at vi som landmænd interesserer os for naturpleje. Man møder så megen kritik af landbruget fra det øvrige samfund. Det skal vi have lavet om på. Og det kan naturplejen være med til,” slutter han. 

Hvad er et Naturtjek?

  • Du får besøg af en specialuddannet naturkonsulent, som gennemgår bedriften sammen med dig.
  • Du får konkrete anbefalinger til den indsats, der giver størst effekt for naturen og biodiversiteten på din bedrift. 

Find en liste med lokale rådgivere der tilbyder NaturTjek

Hvis du har yderligere spørgsmål, så kontakt Lisbeth Gliese Jensen, SEGES Innovation på ligj@seges.dk eller tlf. 2426 3946.

Vil du vide mere?

Støttet af