Økonomi og ledelse, Jura

Covid-19: Forlængelse og justeringer af hjælpepakker mm.

Regeringen og alle Folketingets partier er i weekenden blevet enige om forlængelser og justeringer af de besluttede hjælpepakker samt nye tiltag.

Nyhed

20. april 2020

 Opdateret 27. april 2020

Herunder forlænges bl.a. hjælpepakkerne for selvstændig, faste omkostninger og lønkompensation med en måned til og med 8. juli 2020. 

Kompensation for faste omkostninger kan ansøges allerede ved en omsætningsnedgang fra 35%, ligesom minimumsgrænsen for at ansøge om kompensation sænkes fra 25.000 kr. til 12.500 kr.

Kompensationsordningen for selvstændige bliver udvidet til at omfatte virksomheder med op til 25 fuldtidsansatte, kompensationsgraden øges til 90% (100% for virksomheder med forbud mod at holde åbent), fortsat dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.  Små og mellemstore virksomheder, der har indbetalt moms for henholdsvis 2. halvår og 4. kvartal 2019, eller lønsumsafgift for 1. kvartal 2020 mv. får tillige mulighed for at få udbetalt beløbet igen som et rentefrit lån.

Læs mere om forlængelserne og justeringerne mm.

Emneord

Vil du vide mere?