Økonomi og ledelse, Planter

Følg de her råd og undgå arbejdsulykker i høsten

Høst, mennesker og køretøjer er en farlig cocktail. Eksempler på alvorlige ulykker under høstarbejde er mange – alt for mange. Kend derfor de vigtigste råd til at undgå, at de sker.

Når mange mennesker er i gang med at arbejde, og der kører store maskiner på arealerne, er der god grund til at være meget opmærksom. For at undgå ulykker er det nødvendigt at lave aftaler om, hvordan man færdes på arbejdsområdet. Følg derfor nedenstående råd om sikker adfærd:

Før I går i gang med høsten

 • Opdel så vidt muligt arealet til gående og kørende trafik – marker gerne, hvortil man må gå.   
 • Aftal færdselsregler, f.eks. vigepligt, parkering, ensretning mv.
 • Aftal, at man kun må være på arealet, hvis man har noget at gøre dér. Mange mennesker, frokosthygge og festlig stemning skal foregå, hvor der ikke høstes – markér evt. et område til det.

Når høsten er i gang

Den enkeltes adfærd har stor betydning for sikkerheden. Følg derfor disse enkle råd under høsten:

Hvis du fører køretøj/maskine

 • Hold pauser, spis, drik og hvil dig. Når man er træt og sulten, mister man overblikket og kan lettere overse ting og personer.
 • Forlad ikke førerpladsen med motoren tændt, f.eks. når udstyr skal tilkobles eller repareres. Tag nøglen fra maskinen med dig og husk at sikre effektiv afbremsning af køretøjet.
 • Bak, eller kør ikke, når der er dårligt udsyn. Du risikerer at påkøre andre. Få hjælp til at kigge og bliv vinket frem/tilbage. Du kan også forbedre udsynet via udstyr på køretøjet eller ved forbedring af udsynet på kørevejen.
 • Accepter ikke flere personer på køretøjet, end det er beregnet til, og aldrig stående på trinbræt, i grab eller på gafler.
 • Hold orden i førerhuset! Opbevar ikke uvedkommende genstande på førerpladsen, f.eks. værktøj eller redskaber, der kan udgøre fare for utilsigtet betjening af kontrolpanelet.
 • Betjen ikke et køretøj, når der samtidig er børn nærved eller på køretøjet.

Ved arbejde omkring køretøj/maskine

 • Arbejd ikke og gå ikke tæt på køretøjer, især ikke foran eller bagved i kørselsretningen.
 • Gør dine kolleger og hjælpere opmærksomme på det, hvis du skal ud og gå på arealet, hvor der arbejdes. Tag kontakt, inden du går ud på arealet, brug evt. mobiltelefonen – det kan redde dit liv!
 • Brug refleksveste, når I færdes gående på området, især ved skumringstid og i mørke.

Styr på køretøjer og maskiner

 • Anvend kun et køretøj, der er vedligeholdt, så der ikke opstår svigt i f.eks. sikkerhedsudstyr og betjeningsorganer. Eftersyn af maskiner er lovpligtigt!
 • Anvend kun køretøjer med førerværn og en førerplads, der er sikret mod, at man kan falde ud, ved kørsel på steder, hvor der kan opstå fare for at vælte.
 • Hold kørevejen ved lige, så den er fri for huller og genstande eller kør meget langsomt.

I vejledningen Transport og færdsel på landbrug kan du læse om generelle forholdsregler og metoder til at regulere trafikken på et landbrug. Her er der også et sæt generelle adfærdsregler, som I kan bruge på bedriften - også under høsten.

Vil du vide mere?