Økonomi og ledelse

Få en sikkerhedspakke der forebygger ulykker med gyllegas

SEGES har i samarbejde med Byggeri og teknik sammensat en sikkerhedspakke, der indeholder det anbefalede udstyr og værnemidler, der kan sikre en god forebyggelse af ulykker forårsaget af svovlbrinte.

Sæsonen for udbringning af gylle er i gang. Det er en god anledning til at sætte fokus på sikkerheden i den daglige drift, når der håndteres gylle. Mange er efterhånden opmærksomme på risikoen, når gyllen omrøres, men der skal vurderes på risikoen hele vejen rundt, før vi kan vide os sikre. Læs videre her og se, hvordan du kan sikre dig selv og dine medarbejdere.

Faren er velkendt, men skal alligevel i fokus, så alle ved, hvordan de skal gøre for at undgå den. Gyllen frigiver hele tiden svovlbrinte, som dannes i en naturlig biologisk proces, og når den står stille gennem længere tid, vil laget af tørstof kunne danne et låg over gassen. Derfor kan gassen ophobe sig til en koncentration, der er dødelig, hvis den indåndes. Gassen frigives, når gyllen sættes i bevægelse:

  • når kanaler og kummer tømmes i stalden
  • i forbindelse med omrøring og forsuring
  • når gyllen pumpes i tankbil eller gyllevogn

Her vil høje koncentrationer af svovlbrinte kunne måles, ikke kun i staldrummet, men også udendørs omkring gylletanke og laguner. Høj koncentration af svovlbrinte lammer lugtesansen og åndedrættet. Det betyder at personer, der udsættes for en høj koncentration, ikke ved at de er i fare. Blot en enkelt indånding kan være nok til at miste bevidstheden. Ja, den kan værste fald koste livet.

Sikkerhedpakke ”Better safe than slurry

Derfor har SEGES Innovation sammen med Byggeri og teknik sammensat en pakke under sloganet ”Better safe than slurry”, der indeholder bl.a. et abonnement til SEGES Innovations app CRiskA. CRiskA giver et hurtigt overblik over, hvilke farer der er ved arbejdet med et faremærket kemisk produkt, og hvilke værnemidler, der skal anvendes. Du får også en svovlbrintemåler, en nødmaske til evakuering og ekspertrådgivning i kemisk risikovurdering.

Grafik - Better safe than slurry

Vil du vide mere?

Støttet af