Kvæg

Avlsmæssig udvikling hos kødkvæg

Efter beregning af avlsværditallene i november 2020 er det undersøgt, hvilken fremgang de enkelte racer har haft.

Fremgangen for de enkelte racer har haft kan ses i hhv, kort (tabel 1) og lang sigt (tabel 2).
Resultaterne i tabel 1 vil især for de antalsmæssigt små racer være noget påvirket af tilfældige udsving.

Tabel 1 Avlsmæssig forskel mellem dyr født i 2018 og 2019

Race S FRG KLVN FDS MLK VKST SLG EKST
Simmental 2,5 -0,5 -1,0 1,9 0,8 1,7 2,1 2,3
Highland Cattle 0,1 0,2 0,4 -0,2 0,1 -0,5 -0,6 1,0
Dexter -0,8 0,0 -0,6 -0,5 -0,9 0,6 1,1 2,9
Aberdeen Angus 2,4 0,4 -1,1 2,4 2,8 2,3 1,1 4,5
Hereford 2,0 -0,1 0,7 0,2 0,9 1,6 1,9 0,8
Piemontese -1,3 -1,4 0,4 1,5 -0,3 -2,8 2,1 1,7
Blonde d?Aquitaine 1,7 -2,6 -0,5 0,6 1,5 1,3 1,7 1,8
Korthorn 0,1 -0,8 1,0 2,1 -0,7 -1,2 0,5 -0,10
Charolais 0,6 -1,1 0,2 0,1 0,6 0,5 0,6 1,2
Limousine 1,0 0,2 0,6 0,4 0,1 0,4 0,9 0,6
Dansk Blåkvæg 0,4 0,1 -0,6 1,3 0,1 -0,4 -0,3 -0,4

Tabel 2 viser den beregnede avlsmæssige fremgang på langt sigt, Tabellen viser den gennemsnitlige genetiske ændring (forbedring/tilbagegang) siden 2013 udtrykt i indeksenheder.

Tabel 2 Gennemsnitlig årlig ændring i perioden 2013-2019

Race S FRG KLVN FDS MLK VKST SLG EKST
Simmental 1,1 0,0 -0,3 0,5 0,1 0,7 1,0 0,7
Highland Cattle 1,3 0,5 0,1 0,5 0,8 0,8 1,3 0,6
Dexter 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 -0,1 0,5 0,9
Aberdeen Angus 1,3 0,02 -0,1 1,1 1,1 0,9 0,8 1,5
Hereford 1,7 -0,5 0,1 1,3 0,9 1,1 1,0 1,5
Piemontese 0,5 0,4 0,4 -0,5 -0,2 0,7 -0,1 -0,2
Blonde d?Aquitaine 0,2 -0,4 0,3 -0,2 -0,1 0,2 0,4 -0,2
Korthorn 0,7 0,3 0,4 -0,2 0,2 0,4 0,8 0,8
Charolais 0,9 -0,2 0,1 0,5 0,4 0,7 0,3 0,7
Limousine 1,0 0,0 0,2 0,5 0,2 0,9 0,8 1,1
Dansk Blåkvæg 1,3 -0,4 0,5 1,3 -0,6 -0,2 0,5 0,0

Vil du vide mere?