Kvæg

Avlsmæssig udvikling hos kødkvæg

Efter beregning af avlsværditallene i maj 2021 er det undersøgt, hvilken fremgang de enkelte racer har haft.

Fremgangen for de enkelte racer har haft kan ses i hhv., kort (tabel 1) og lang sigt (tabel 2).
Resultaterne i tabel 1 vil især for de antalsmæssigt små racer være noget påvirket af tilfældige udsving.

Tabel 1 Avlsmæssig forskel mellem dyr født i 2019 og 2020

Race S-indeks Frugtbarhed Kælvning Fødsel Mælk Vækst Slagt Eksteriør
Simmental 5,6 -2,3 -2,3 4,7 2,7 4,1 3,6 3,5
Highland Cattle 0,4 -0,4 0,8 -2,2 1,2 0,9 0,8 0,5
Dexter 1,3 0,6 0,2 0,6 1,3 0,6 -1,5 -0,7
Aberdeen Angus 4,3 -0,3 -2,8 6,1 5,3 3,5 1,5 8,5
Hereford 1,6 -0,1 1,8 0,3 1,0 1,1 0,0 1,0
Piemontese 4,2 -1,0 0,6 0,6 0,6 4,1 -1,4 -1,1
Blonde 2,2 -2,3 -0,0 0,8 1,3 1,2 2,7 0,8
Korthorn 1,3 0,4 -0,5 -1,7 1,7 2,1 0,7 0,5
Charolais 7,0 -5,8 -0,6 6,3 4,6 3,8 3,0 7,6
Limousine 0,5 -0,2 -0,3 0,2 0,2 1,3 0,7 0,9
Dansk Blåkvæg 1,4 1,0 0,2 2,7 -0,1 -1,4 -0,7 -0,9

Tabel 2 viser den beregnede avlsmæssige fremgang på lang sigt, Tabellen viser den gennemsnitlige genetiske ændring (forbedring/tilbagegang) siden 2014 udtrykt i indeksenheder.

Tabel 2 Gennemsnitlig årlig ændring i perioden 2014-2020

Race S-indeks Frugtbarhed Kælvning Fødsel Mælk Vækst Slagt Eksteriør
Simmental 1.2 -0.1 -0.3 0.7 0.2 0.8 1.0 0.8
Highland Cattle 1.2 0.4 0.1 0.3 0.8 0.9 1.3 0.5
Dexter 0.5 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.4 1.1
Aberdeen Angus 1.3 0.0 -0.1 1.3 1.1 1.0 0.6 1.6
Hereford 1.8 -0.6 0.5 1.2 0.8 1.0 1.1 1.3
Piemontese 0.6 0.4 0.4 -0.4 -0.5 0.9 -0.2 -0.4
Blonde d?Aquitaine 0.4 -0.6 0.3 0.0 0.2 0.3 0.5 0.0
Korthorn 0.6 0.3 0.1 -0.5 0.3 0.3 0.9 0.7
Charolais 1.1 -0.5 0.1 0.7 0.4 0.8 0.4 0.9
Limousine 1.0 0.0 0.2 0.4 0.3 0.9 0.8 1.1
Dansk Blåkvæg 1.0 -0.2 0.2 1.1 -0.6 -0.1 0.4 -0.4

Vil du vide mere?