Kvæg

Avlsmæssig udvikling hos kødkvæg

Efter beregning af avlsværditallene i november 2021 er det undersøgt, hvilken fremgang de enkelte racer har haft.

Efter beregning af avlsværditallene i november 2021 er det undersøgt, hvilken fremgang de enkelte racer har haft på hhv., kort (tabel 1) og lang sigt (tabel 2)

Resultaterne i tabel 1 vil især for de antalsmæssigt små racer være noget påvirket af tilfældige udsving.

Tabel 1. Avlsmæssig forskel mellem dyr født i 2020 og 2021

Race S-indeks Frugtbarhed Kælvning Fødsel Mælk Vækst Slagt Eksteriør
Simmental 7,2 -1,9 -2,6 5,3 4,1 3,4 2,6 4,8
Highland Cattle -1,0 0,5 0,6 -1,4 0,3 -0,3 -1,6 -1,2
Dexter -0,2 1,3 1,1 -1,7 -0,2 0,2 1,0 1,2
Aberdeen Angus 2,1 0,0 -1,6 3,2 2,5 4,2 -0,9 6,2
Hereford -0,1 -3,4 -1,2 0,8 1,2 2,0 -1,0 -1,1
Piemontese -1,0 -1,1 0,5 -2,8 -1,9 0,9 1,1 0,0
Blonde d'Aquitaine 2,5 -2,6 -0,9 1,6 0,9 1,8 2,4 2,0
Korthorn -1,7 -0,7 -1,8 -1,6 -0,7 -1,0 0,2 -0,9
Charolais 7,6 -6,1 -6,4 8,1 -0,7 5,1 1,1 7,8
Limousine 0,6 -0,4 0,6 -0,3 0,1 1,1 0,2 0,1
Dansk Blåkvæg 1,2 -1,2 0,7 -1,5 -0,7 3,1 2,4 1,8

Tabel 2 viser den beregnede avlsmæssige fremgang på lang sigt, tabellen viser den gennemsnitlige genetiske ændring (forbedring/tilbagegang) siden 2015 udtrykt i indeksenheder.

Tabel 2. Gennemsnitlig årlig ændring i perioden 2015-2021

Race S-indeks Frugtbarhed Kælvning Fødsel Mælk Vækst Slagt Eksteriør
Simmental 1,3 -0,1 -1,0 0,8 0,3 0,6 0,3 0,8
Highland Cattle 1,4 0,6 0,1 0,0 0,9 1,1 1,3 0,7
Dexter 0,5 0,3 0,1 0,1 0,2 0,0 0,3 1,0
Aberdeen Angus 1,4 0,1 -0,9 0,9 0,8 1,0 0,1 2,1
Hereford 1,8 -0,3 0,1 1,1 0,7 1,3 -0,2 1,4
Piemontese 0,6 0,3 0,4 -0,3 -0,7 0,8 -0,2 -0,4
Blonde d'Aquitaine 0,5 -0,7 0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,1
Korthorn 0,3 -0,2 0,0 -0,7 0,1 0,1 1,1 0,2
Charolais 1,0 -0,4 -0,7 0,7 0,6 0,5 0,1 0,8
Limousine 0,9 -0,1 -0,4 0,5 0,2 0,7 0,4 1,1
Dansk Blåkvæg 0,9 0,0 0,2 0,8 -0,4 0,1 0,3 -0,3

Vil du vide mere?