Kvæg

Avlsmæssig udvikling hos kødkvæg

Efter beregning af avlsværditallene i maj 2021 er det undersøgt, hvilken fremgang de enkelte racer har haft.

Efter beregning af avlsværditallene i august 2021 er det undersøgt, hvilken fremgang de enkelte racer har haft på hhv., kort (tabel 1) og lang sigt (tabel 2)

Resultaterne i tabel 1 vil især for de antalsmæssigt små racer være noget påvirket af tilfældige udsving.

Tabel 1 Avlsmæssig forskel mellem dyr født i 2020 og 2021

Race S-indeks Frugtbarhed Kælvning Fødsel Mælk Vækst Slagt Eksteriør
Simmental 5.8 -1.4 -2.7 4.4 2.9 4.1 4.2 4.0
Highland Cattle -0.4 0.7 0.4 -0.9 0.4 0.1 -1.0 -0.8
Dexter -0.3 1.6 1.2 -1.8 -0.7 0.1 1.0 1.2
Aberdeen Angus 0.9 0.1 -1.9 3.0 2.2 1.8 -0.5 5.0
Hereford 0.3 -2.7 -0.1 1.5 -1.0 -1.2 0.4 -0.7
Piemontese -0.9 -0.6 0.6 -3.8 -1.1 1.3 0.3 -0.4
Blonde d’Aquitaine 1.9 -1.9 -0.2 1.5 0.4 0.9 1.9 1.6
Korthorn -1.6 -1.0 -1.1 -1.2 -0.2 -0.7 -0.6 -1.4
Charolais 5.6 -5.1 -0.7 5.0 3.9 3.7 1.8 6.3
Limousine 0.5 -0.3 0.7 -0.4 0.5 0.6 0.0 0.0
Dansk Blåkvæg 0.6 -1.7 0.4 -2.5 -0.7 3.9 2.5 1.3

Tabel 2 viser den beregnede avlsmæssige fremgang på lang sigt, tabellen viser den gennemsnitlige genetiske ændring (forbedring/tilbagegang) siden 2015 udtrykt i indeksenheder.

Tabel 2 Gennemsnitlig årlig ændring i perioden 2015-2021

Race S-indeks Frugtbarhed Kælvning Fødsel Mælk Vækst Slagt Eksteriør
Simmental 1.4 -0.1 -0.4 1.0 0.3 0.8 1.2 0.9
Highland Cattle 1.3 0.5 0.2 -0.1 0.9 1.1 1.3 0.7
Dexter 0.5 0.4 0.0 0.1 0.2 -0.02 0.3 1.0
Aberdeen Angus 1.4 0.0 -0.4 1.6 1.3 1.2 0.7 2.1
Hereford 1.8 -0.4 0.5 1.1 0.8 1.0 1.2 1.2
Piemontese 0.6 0.3 0.4 -0.4 -0.7 0.9 -0.2 -0.4
Blonde d’Aquitaine 0.6 -0.8 0.2 0.1 0.2 0.4 0.6 0.1
Korthorn 0.4 -0.1 0.0 -0.5 0.0 0.2 0.9 0.3
Charolais 1.2 -0.6 0.0 0.8 0.5 0.8 0.3 1.0
Limousine 1.0 -0.1 0.2 0.4 0.3 0.9 0.7 1.1
Dansk Blåkvæg 0.8 -0.1 0.3 0.9 -0.4 0.0 0.2 -0.4

Vil du vide mere?