Kvæg

Avlsmæssig udvikling hos kødkvæg

Efter beregning af avlsværditallene i juni 2024 er det undersøgt, hvilken fremgang de enkelte racer har haft

Efter beregning af avlsværditallene i juni 2024 er det undersøgt, hvilken fremgang de enkelte racer har haft på hhv., kort (tabel 1) og lang sigt (tabel 2).

Resultaterne i tabel 1 vil især for de antalsmæssigt små racer være noget påvirket af tilfældige udsving.

Tabel 1. Avlsmæssig forskel mellem dyr født i 2022 og 2023

Race S-indeks Frugtbarhed Kælvning Fødsel Mælk Vækst Slagt Eksteriør
Simmental 0,5 -1,1 -0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 -1,0
Highland Cattle 1,3 -0,4 -1,3 -0,7 2,2 2,2 1,8 1,5
Dexter -0,3 -0,2 0,6 -1,8 0,9 1,8 0,6 0,3
Aberdeen Angus 0,4 1,0 -0,9 0,8 0,2 0,4 0,4 0,5
Hereford 2,1 -0,8 0,1 1,1 1,4 1,0 1,4 -0,1
Piemontese 2,8 -1,0 0,7 1,8 -1,0 1,9 1,8 2,2
Blonde d'Aquitaine 0,2 -0,1 0,4 -0,4 0,0 0,2 0,5 -1,0
Korthorn -0,9 1,5 -1,4 0,4 -2,0 -0,6 -1,0 -0,7
Charolais 1,5 0,4 0,2 0,4 0,8 1,1 0,3 -1,1
Limousine 0,8 -0,4 0,8 -0,4 0,5 1,1 0,2 0,5
Dansk Blåkvæg 1,3 -0,5 -0,1 -1,2 3,8 3,2 1,6 -0,5
Tabel 2 viser den beregnede avlsmæssige fremgang på langt sigt, Tabellen viser den gennemsnitlige genetiske ændring (forbedring/tilbagegang) siden 2018 udtrykt i indeksenheder.

Tabel 2. Gennemsnitlig årlig ændring i perioden 2018-2023

Race S-indeks Frugtbarhed Kælvning Fødsel Mælk Vækst Slagt Eksteriør
Simmental 0,4 -0,4 -0,1 0,0 0,1 0,4 0,5 0,0
Highland Cattle 0,4 -0,2 -0,5 -0,8 0,2 1,3 0,5 1,0
Dexter 1,1 0,7 0,2 -0,2 0,7 1,4 0,2 1,1
Aberdeen Angus 0,6 0,4 -0,1 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3
Hereford 0,9 -0,3 0,0 -0,1 0,6 0,8 0,6 0,2
Piemontese 0,8 -0,3 0,3 0,3 0,0 0,8 -0,1 -0,1
Blonde d'Aquitaine -0,5 0,1 0,2 -0,2 -0,5 -0,3 -0,2 -0,4
Korthorn -0,4 -0,3 -0,5 0,7 -0,2 -0,6 -0,4 -0,9
Charolais 1,1 -0,3 0,2 0,1 0,7 0,9 0,3 0,0
Limousine 0,3 0,0 0,3 -0,3 0,2 0,6 0,3 0,3
Dansk Blåkvæg 0,7 0,0 -0,2 0,3 1,0 0,8 0,6 -0,1

Vil du vide mere?