Kvæg

Avlsmæssig udvikling hos kødkvæg

Efter beregning af avlsværditallene i juni 2023 er det undersøgt, hvilken fremgang de enkelte racer har haft.

Efter beregning af avlsværditallene i juni 2023 er det undersøgt, hvilken fremgang de enkelte racer har haft på hhv, kort (tabel 1) og lang sigt (tabel 2).

Resultaterne i tabel 1 vil især for de antalsmæssigt små racer være noget påvirket af tilfældige udsving.

Tabel 1. Avlsmæssig forskel mellem dyr født i 2020 og 2021

Race S-indeks Frugtbarhed Kælvning Fødsel Mælk Vækst Slagt Eksteriør
Simmental -0,1 -0,5 0,4 -0,4 -0,2 0,3 -0,4 -0,5
Highland Cattle 1,7 -0,8 -2,2 0,4 1,8 2,1 1,3 2,2
Dexter -1,1 0,6 1,1 -1,3 -0,9 -0,2 -1,0 1,1
Aberdeen Angus 1,9 -0,1 -0,1 -0,4 1,2 1,7 1,3 2,1
Hereford 1,5 0,1 0,4 -0,8 1,0 1,6 0,8 1,3
Piemontese -0,4 -0,7 -2,7 -0,3 -2,3 1,9 -1,1 -1,2
Blonde d'Aquitaine 3,2 -2,3 -1,4 2,2 1,9 2,1 2,4 3,9
Korthorn 2,1 0,9 1,3 -0,2 1,5 1,8 0,9 -0,4
Charolais 0,0 -1,6 -1,0 -1,1 0,5 1,2 1,4 0,9
Limousine -0,2 -0,6 0,5 -0,6 -0,2 0,4 -0,5 0,5
Dansk Blåkvæg 1,8 0,4 -0,3 3,6 0,5 -2,0 -0,1 -0,1
Tabel 2 viser den beregnede avlsmæssige fremgang på langt sigt, Tabellen viser den gennemsnitlige genetiske ændring (forbedring/tilbagegang) siden 2016 udtrykt i indeksenheder.

Tabel 2. Gennemsnitlig årlig ændring i perioden 2016-2021

Race S-indeks Frugtbarhed Kælvning Fødsel Mælk Vækst Slagt Eksteriør
Simmental 0,4 -0,1 -0,2 0,2 0,0 0,2 0,4 0,6
Highland Cattle 1,6 0,3 -0,3 0,1 1,1 1,5 1,3 1,7
Dexter 0,1 0,4 0,4 -0,5 0,4 0,0 0,0 1,0
Aberdeen Angus 0,6 0,4 0,0 0,1 0,3 0,5 0,3 0,5
Hereford 0,8 -0,2 0,1 -0,3 0,6 0,8 0,5 0,3
Piemontese 0,2 -0,2 -0,1 -0,7 -1,2 1,0 -0,1 -0,2
Blonde d'Aquitaine 0,5 -0,7 0,1 0,4 0,3 0,1 0,5 0,8
Korthorn 0,4 0,0 0,0 -0,8 0,5 0,4 0,8 -0,3
Charolais 1,0 -0,5 0,2 0,0 0,7 1,0 0,3 0,1
Limousine 0,3 -0,1 0,2 -0,3 0,3 0,7 0,2 0,3
Dansk Blåkvæg 1,4 -0,1 0,3 1,1 0,0 0,5 0,3 -0,2

Vil du vide mere?