Køer der spiser

Kvæg

Overraskende høj metanreduktion med foderadditivet Bovaer i praksisforsøg

Foderadditivet Bovaer er blevet EU-godkendt og forventes i handelen fra april måned. SEGES Innovation har testet stoffet i en kvægbesætning og fundet en metanreduktion på 35 % uden reduktion i mælkeydelse. Det er et banebrydende resultat for kvægbruget.

Der er grænser for, hvor meget mælkeproducenterne kan reducere køernes metanudledning alene ved at øge fodereffektiviteten og mængden af fedt i rationen, som reelt er de muligheder, der eksisterer på nuværende tidspunkt. Men nu ser det endelig ud til, at en ny og effektiv teknologi er på trapperne, som kan give metanreduktionen et kæmpe skub i den rigtige retning. 

Foderadditivet Bovaer (også kendt som 3NOP) er netop blevet EU-godkendt og forventes at være i handelen fra april. For at være på forkant med godkendelsen, og kende stoffets effekt i praksis, satte SEGES Innovation et forsøg med Bovaer i gang i en kvægbesætning i november 2021 efter at have fået dispensation fra Fødevarestyrelsen. Og her fire måneder senere tøver projektleder Nicolaj Ingemann ikke med at kalde resultaterne for banebrydende. 

35 % reduceret metanudledning i RDM-besætning

”Vi er nu rigtigt langt med at teste Bovaer i en kvægbesætning med 320 RDM-malkekøer. De foreløbige resultater viser, at stoffet kan reducere metanudledningen med 35 % – vel at mærke uden at det påvirker hverken ydelse eller foderoptagelse,” forklarer Nicolaj Ingemann. 

”Vi har hørt og talt meget om nye teknologier til at reducere køernes metanudledning. Og det er banebrydende, at vi nu har en teknologi, der ser ud til at virke. Reduktionen svarer til, at man sænker mælkens klimaaftryk med 15-20 %,” lyder det fra projektlederen. 

Hvis en 35 % metanreduktion kan implementeres i alle konventionelle besætninger, vil det bringe dansk kvægbrug meget tæt på Folketingets mål om en reduktion på 1,0 mio. tons CO2 i 2030, jf. landbrugsaftalen om grøn omstilling.

Behov for yderligere afprøvning af Bovaer i praksis

Bovaer er tidligere blevet testet i universitetsforsøg, men SEGES Innovations afprøvning er den første praksisafprøvning i Nordeuropa. Nicolaj Ingemann understreger, at der er behov for flere afprøvninger. 

”Vi har testet Bovaer på én race i én besætning. Vi skal have stoffet ud til test i flere besætninger. Vores forsøg tyder på, at foderbordsmanagement har betydning for effekten af stoffet, ligesom andre forsøg har vist at rationens indhold af NDF og grovfoderandelen har betydning. Derfor er der behov for afprøvning i både Holstein- Jersey- og RDM-besætninger med forskellig dosis, rationssammensætning, blandeprocedurer for fuldfoder samt foderbordsmanagement,” forklarer Nicolaj Ingemann.

”På den måde kan vi blive klogere på at opnå så stor en metanreduktion som muligt og udnytte foderadditivet bedst muligt uanset race og forhold,” siger han. Han tilføjer, at Aarhus Universitet er i gang med at analysere mælken fra besætningens funktionelle egenskaber. 

Betydelig omkostning ved brug af Bovaer

I forsøget blev der anvendt en dosis af foderadditivet på ca. 60 mg/kg ts, og det svarer til 1,25 g pr. ko pr. dag. Ifølge Nicolaj Ingemann kan der være grænse for, hvor højt man skal gå op i dosis, da forsøg med 80 mg/kg ts på Aarhus Universitet påvirkede foderoptagelse og mælkeydelse negativt.

Samtidig vil der med de 60 mg også allerede være tale om en betydelig omkostning pr. ko. Det er ganske vist ikke muligt at få oplyst den eksakte pris, men den forventes at komme til at ligge på omkring 1 eurocent pr kg mælk, eller hvad der svarer til ca. 900 kr. pr. årsko af stor race.

Er du interesseret i at få målt metan og testet metanreducerende foderadditiver i din besætning, vil SEGES Innovation meget gerne høre fra dig. Du kan kontakte Nicolaj Ingemann. Se kontaktboks nederst for kontaktoplysninger.

Vil du vide mere?

Støttet af