Grise, Økonomi og ledelse

Normtal for omkostninger i 2023

Notat 2214: Normtallene for omkostninger for griseproducenterne i 2023 offentliggøres i dette notat. Normtallene kan bruges til at sammenligne med bedrifternes budgetmål og dermed identificere områder, hvor der er væsentlige afvigelser samt muligheder for forbedringer, da normtallene er opgjort for både gennemsnittet og den bedste tredjedel.

Dataene er opgjort pr. enhed (årsso eller slagtegris), så det er muligt at sammenligne egne tal med normtallene.

Hovedkonklusion

Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt niveauet for den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægningen kan virksomhedens egne tal sammenlignes med disse normtal.

Vil du vide mere?

Støttet af