Nu skal det være slut med halte køer

Det er dårlig dyrevelfærd og betyder lavere mælkeproduktion. Derfor skal det være slut med at acceptere halte køer.

Chr. Lund, formand for L&F, Kvæg, appellerer til, at man har en nul-tolerance over for halte køer på bedrifterne. Det er heldigvis også tilfældet mange steder.

 

”Som mælkeproducenter er vi stolte af det, vi laver – den gode mælk og de gode produkter mælken bruges til. Vi passer på vores dyr, og vi holder af dem. Men vi kan gøre det bedre endnu. Vi har for mange halte køer, og det vil vi gøre noget ved.”

Chr. Lund, formand for L&F, Kvæg, peger først og fremmest på den faglige stolthed og dyrevelfærden, når han skal forklare, hvorfor vi skal sætte endnu mere fokus på klovsundhed, end vi allerede gør. Men argumenterne for, hvorfor det er en god ide at holde køerne godt gående står nærmest i kø:

”Heldigvis hænger det sådan sammen, at en ko, der har det godt, giver mere mælk. Så det handler også om god produktionsøkonomi. Derfor giver det rigtig god mening at få fuldstændig styr på klovsundheden i besætningen,” siger han.

Nationalt fokus


Sunde ben og klove er derfor et af de områder i L&F, Kvægs Strategi 2018, der i den kommende tid vil blive arbejdet meget mere med. Strategiens målsætning er, at 50 pct. af landets besætninger skal have en aktiv handlingsplan for klovsundhed i 2018. Samtidig er gode ben og klove en afgørende forudsætning for at nå et andet strategisk mål, nemlig at reducere kodødeligheden fra 4,9 pct., som den er i dag, til 3,5 pct.

Der er derfor lavet et udkast til en national strategi og handlingsplan for sunde ben og klove. Et af elementerne heri er at sætte fokus på rådgivning. Målrettet rådgivning og aktiv involvering af alle parter, det vil sige dyrlæge, konsulent, landmand og medarbejdere, er en af forudsætningerne for at knække kurven i forhold til halte køer på de bedrifter, der har udfordringen. Som grundlag for den målrettede rådgivning er konkret viden om den aktuelle klovsundhed på bedriften nødvendig. Et andet element i den nationale handlingsplan er derfor at udbrede brugen af systematisk halthedsscore og klovregistreringer.

Udkastet er præsenteret for samtlige kvægudvalgsformænd og rådgivningscentrenes kvægchefer i Forum for Rådgivning. Deres input vil bestyrelsen for L&F, Kvæg og faglige eksperter på SEGES nu arbejde videre med, hvorefter handlingsplanen vil blive præsenteret.

Høje ambitioner


Men sunde ben og klove handler ikke kun om faglig stolthed og produktionsøkonomi. Nul-tolerance overfor halte køer er også afgørende for kvægbrugets image, forklarer Chr. Lund.

”Det er ikke kun os selv, der bliver trætte af det, hvis vi møder en halt ko i stalden. Det er også noget, omverdenen i høj grad kan forholde sig til, og som vækker følelser hos både forbrugere og politikere. Så der er mange gode grunde til, at vi har høje ambitioner på det her område og bruger den viden og de redskaber, vi har, til at gøre det endnu bedre, end vi allerede gør,” slår Chr. Lund fast.

Som et led i arbejdet med at minimere forekomsten af halte køer bliver der blandt andet afholdt workshops for dyrlæger i slutningen af juni, og der lanceres et rådgivningskoncept kaldet ’Sund Klov’, der kan støtte såvel dyrlæger som konsulenter i arbejdet på at forbedre klovsundheden på bedriften.

      

Relaterede links:
Sæt en time af til halthedsvurdering
Klovregistreringer sikrer det rette fokus
Forårsarbejde og sommerferie truer klovsundheden
Læs mere på www.sundklov.dk

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 10, 2017.