Grise, Økonomi og ledelse

Foderomkostninger i griseproduktionen

Resumé

Notat 2226: Notatet viser forskelle i foderomkostningerne for søer med smågrise og slagtegrise med samme produktivitet eller slagtevægt. Der er en stor spredning i foderomkostningerne, selv om bedrifterne har samme produktivitet. 

Hvis priseffekten på fodermidlerne tages ud af ligningen, altså prisen på fodermidlerne er ens, medfører det en prisforskel pr. bedrift på +/- 10 kr. pr. smågris og +/- 20 øre pr. kg grisekød. Dette forklarer noget af spredningen i foderomkostningerne, men ikke det hele, så det er ikke kun prisen på foderet, der er afgørende for de samlede foderomkostninger. 

Der er heller ikke entydig sammenhæng i, at hjemmeblandere har lavere foderomkostninger og højere omkostninger til energi og vedligehold end indkøbere af færdigfoder.

Hovedkonklusion

Priseffekten på fodermidler kan pr. bedrift udgøre +/-10 kr. pr. smågris og +/- 20 øre pr. kg produceret grisekød. Det har derfor en betydning for foderomkostningerne, men andre faktorer spiller også ind, selv om produktiviteten og slagtevægten er den samme.

Vil du vide mere?

Støttet af