Heste

Vurdering og prisfastsættelse: Hvorfor er nogle heste bedre end andre?

Som udgangspunkt, kan man få den pris en eventuel køber vil give. Det gælder om at være forberedt og have præcise dokumenterede argumenter for prisfastsættelsen på plads.

En god hest opfylder de krav man stiller til brugen af den, både hvad angår eksteriør og andre egenskaber som temperament, energi og vilje. Hos de helt unge dyr er vurdering af kvaliteten baseret på eksteriøret og bevægelsen vist ved hånd og løs. De tilgængelige informationer om forældre, bedsteforældre, halvsøskende, helsøskende og andre slægtninge, samt evt. løsspringnings resultater indgår også.

Bedømmelsen af den unge hest giver en vurdering af, om hesten lever op til det, man kunne forvente på grundlag af faderens og moderens egenskaber og kvaliteter. Når afkommet er bedømt, indgår resultatet også i vurdering af forældrene og i deres avlsværdiberegning. Oplysningerne samles bl.a. i indekstal. Jo mere man ved om en hest, jo mere sikkert kan man udtale sig om den forventede avlsværdi og den realistiske handelsværdi.  

Der er for heste som for alle andre handelsvarer en sammenhæng mellem pris og kvalitet. Men der er ikke vejledende udsalgspriser på heste og kvaliteten afhænger, hvad man skal bruge hesten til. Problemet med prisfastsættelse af heste er derforuden, at der ikke findes ”fabriksnye” heste og der er ikke 2 der er ens. Husk altid at undersøge hesten nøje og få lavet en handelsundersøgelse af dyrlægen.

Heste bør vurderes nøje i forbindelse med køb og salg

Link til købekontrakt og sælger-køber erklæring 

Sundhed

Heste bruges ofte til atletiske præstationer, som indebærer stor belastning af væv og organer. Optimal sundhed er afgørende for om hesten kan tåle de nødvendige belastninger, og dermed opfylde kravene til det ønskede brug. 

Vurdering af sundhed og det at bevare hesten sund og funktionsdygtig kræver et vist kendskab til hestekroppens opbygning og funktioner, hvilket indebærer: 

 • Skelettet 
 • Knoglevæksten
 • Leddene
 • Musklerne 
 • Senerne
 • Hovene
 • Sanserne
 • Kredsløb
 • Luftveje
 • Ydre kønsorganer

Udvidet undersøgelse af kønsorganer hos potentielle avlsdyr.

I forbindelse med værdifastsættelse og handel, er det derfor nødvendigt at undersøge hestens sundhedsstatus.

Handelsundersøgelse

Den kliniske undersøgelse er den vigtigste i forbindelse med kåring og handel. Røntgenfotografering er dog et nyttigt hjælpemiddel, der kan være med til at vurdere hestens holdbarhed og opdage skjulte sygdomme, der i øjeblikket ikke gør hesten halt/syg. Man skal bare altid huske, at røntgenoptagelser viser biologisk materiale, med den variation det altid indebærer. Derfor er der ingen heste, der er "rene" i røntgen. Det er et spørgsmål om, der er noget af betydning. 

Selve bedømmelsen af røntgenbillederne er subjektive. Der er ingen tvivl om ydergrænserne, men der er tilfælde, hvor røntgenfoto tillægges forskellig betydning af forskellige dyrlæger. 
For at få en mere ensartet bedømmelse af røntgenbillederne ved Dansk Varmblods hingstekåringer og andre steder er man begyndt at gruppere billederne. 

Røntgenbedømmelse:

 • Gruppe I
  Ingen synlige eller så ubetydelige røntgenforandringer, at det anses at være inden for den normale variation. 
 • Gruppe II
  Røntgenforandringer som skønnes uden betydning for hestens brug (præstation).
 • Gruppe III
  Røntgenforandringer som afviger betydelig fra det normale. Deres negative betydning for hestens brug er usikker. 
 • Gruppe IV
  Røntgenforandringer som med overvejende sandsynlighed vil få betydning for hestens brug.

Vejledning i køb og salg kan fås hos SEGES Heste. 

Klinisk undersøgelse:

Først undersøges hesten for synlige (inspektion) forandringer på hele kroppen og bagefter føles (palpation) der om der er noget unormalt. Speciel opmærksomhed henledes på: 

 • Mund, øjne, lunger, hjerte osv. 
 • Hesten mønstres i skridt og trav, evt. longeres.
 • Sammenbøjningsprøve for at undersøge om hesten for øjeblikket har problemer med leddene (holdbarheden) foretages. 
 • For yderligere undersøgelse af luftvejene kan endoskopi af disse foretages til diagnosticering af strubepibning, astma og andre lidelser.

I den kliniske undersøgelse vurderes specielt, om hesten har uregelmæssige benstillinger, bukkehove osv., der er afgørende for holdbarheden.  Den kliniske undersøgelse kan suppleres af en røntgenundersøgelse.

Røntgenundersøgelse:

 • Alle fire koder fra siden
 • Has i to til tre vinkler
 • Bagknæ
 • Hovseneben

Evt. udvidet med nakke, hals og ryg m.m.

Hingste der skal anvendes i avlen, bør altid have undersøgt kønsapparatet og foretaget sædundersøgelse. 
Køb af hingst er en ofte meget stor investering. Derfor bør en hingst, der købes med avl for øje, undersøges nøje. 

Undersøgelsen bør omfatte:

 1. Temperament 
 2. Eksteriør 
 3. Klinisk undersøgelse eventuelt suppleret med
  - Røntgen
  - Luftvejsundersøgelse
 4. Kønsapparatet 
 5. Libido og bedækningsevne 
 6. Oplysninger om hingstens frugtbarhed 
 7. Sædundersøgelse

Pris:

En handelsundersøgelse koster typisk fra omkring kr. 3000, - 4000, - inkl. røntgen ekskl. moms. Forhør nærmere hos din dyrlæge, angående muligheder og priser.

Se eksempel på resultatet af en klinisk handelsundersøgelse  

Bemærk dyrlægens konklusion. Der er bemærkninger til pkt. 6 og pkt. 12, men de antages ikke at påvirke den påtænkte anvendelse af hesten. Det er vigtigt, at den påtænkte brug af hesten er præciseret overfor dyrlægen i forbindelse med undersøgelsen.

Se også: Hestehold en grundbog og Hestens eksteriør – vurdering af heste og ponyer.
Link handelsundersøgelse

Hvis du er i tvivl - så spørg

Der kan opstå mange spørgsmål, når man står med resultatet af bedømmelser og handelsundersøgelser i hånden. Spørg evt. dommerne og/eller dyrlæge på bedømmelsespladsen, og bed dem evt. uddybe og vise hvad et eventuelt problem er - på hesten. 

Det er også vigtigt, at du selv undersøger hesten nøje. Rådfør dig med erfarne hestefolk, som ved noget om avl og brug af heste.
Du er altid velkommen til at kontakte SEGES Hestes konsulenter, hvis man ønsker hjælp til fortolkning af tvivlsspørgsmål.

 

Prisfastsættelse

Jeg vil sælge min hest, men hvad skal jeg tage for den? Eller: Jeg vil købe en heste, men er prisen for høj? Det kan være svært at vurdere, for hvad der er en god hest for den ene rytter, har ingen værdi for den anden.

Prisniveauet følger udbud og efterspørgsel. Hvis der er mange gennemsnitsheste til salg, vil prisniveauet være forholdsvis lavt. Søger man gode heste, hvor udbuddet er lille, vil prisniveauet være forholdsvis højt.

Men hvad kendetegner den middelgode hest - og hvad gør en hest til tophest?
Prisen på en hest afhænger af:

 1. Afstamning
 2. Hestens kvalitet
 3. Hestens uddannelse. For at opnå en god pris skal uddannelsen svare til alderen (For en 6 års dressurhest vil det sige M-niveau)
 4. Sælgeren/kontaktfladen

SEGES Heste har ud fra nogle konkrete eksempler fået ekspertvurderinger af forskellige heste.

Eksempler på vurdering Dansk Varmblod vallak:

Hestehandler Klaus Munkedal har vurderet en 3,5 år vallak på 4 forskellige niveauer. Prøveridning og nærmere besigtigelse er selvfølgelig nødvendig, for at fastslå en mere præcis pris.

Middel 

 • 3,5 år gammel
 • 165 cm. på stang
 • Lidt kraftig vallak med godt udtryk. Stejl skulder og tilrundet manke. Passende føre lemmer, lidt indfodet for. Middel bevægelse, på forparten i trav og galop.
 • Hesten har et lidt vanskeligt temperament.
 • Redet i 3 mdr.
 • Middel ridelighed og kapacitet.
 • Godkendt klinisk dyrlægeundersøgelse uden anmærkninger.
 • Røntgengruppe II (Røntgenforandring som skønnes uden betydning for hestens brug)

Prisniveau: DKK 30.000 – 75.000,00

Tilfredsstillende

 • 3,5 år gammel
 • 170 cm. på stang
 • Knap Harmonisk lidt overbygget vallak med godt udtryk, godt sadelleje, velstillede lemmer med gode hove og tilfredsstillende bevægelse i alle gangarter.
 • Hesten er tillidsfuld med godt temperament.
 • Redet i 3 mdr.
 • Mangler endnu noget balance under rytter.
 • Godkendt klinisk dyrlægeundersøgelse uden anmærkninger.
 • Røntgengruppe II (Røntgenforandring som skønnes uden betydning for hestens brug)

Prisniveau: DKK 75.000,00 – 150.000,00

God

 • 3,5 år gammel
 • 170 cm. på stang
 • Harmonisk med godt udtryk, godt sadelleje, velstillede lemmer med gode hove og god bevægelse i alle gangarter.
 • Hesten er tillidsfuld med godt temperament.
 • Redet i 3 mdr.
 • Stabil under rytter.
 • Godkendt klinisk dyrlægeundersøgelse uden anmærkninger. 
 • Røntgengruppe I - II (Røntgenforandring som skønnes uden betydning for hestens brug)

Prisniveau: DKK 150.000,00 – 250.000,00

Særdeles god

 • 3,5 år gammel
 • 173 cm. på stang
 • Harmonisk velrejst vallak med godt udtryk, godt sadelleje, velstillede lemmer med gode hove og særdeles god bevægelse i alle gangarter.
 • Hesten er tillidsfuld med godt temperament.
 • Redet i 3 mdr.
 • Udviser særdeles god ridelighed og kapacitet.
 • Godkendt klinisk dyrlægeundersøgelse uden anmærkninger. 
 • Røntgengruppe I (Ingen synlige eller så ubetydelige røntgenforandringer, at det anses for at være inden for den normale variation)

Prisniveau: DKK 250.000,00 – 500.000,00

Berider Lorenz Linnet har vurderet følgende eksempler:

 

Dansk Varmblod vallak:

 • 6 år gammel
 • 170 cm. på stang
 • Harmonisk med godt udtryk, godt sadelleje, velstillede lemmer med gode hove og god bevægelse i alle gangarter.
 • Alderssvarende uddannelse på M niveau i dressur.
 • Godkendt klinisk dyrlægeundersøgelse uden anmærkninger.
 • Røntgengruppe I  (Ingen synlige eller så ubetydelige røntgenforandringer, at det anses for for at være inden for den normale variation).

Lorenz vurderer vallakken fra 400.000,00 kr. til  500.000,00 kr., det afhænger af om man skønner den kan nå videre i uddannelsen uden problemer. I den sammenhæng er besigtigelse og prøveridning selvfølgelig nødvendig.

Dansk varmblod hoppe:

 • 9 år gammel
 • Kåret i DS
 • Bedømt ved kåring som 4 års med følgende karakterer:7877 66 688 7
 • 165 cm. på stang
 • Udtryksfuld hoppe med veludfyldte lidt knappe rammer. Passende føre lemmer, fransk for, rette bag. Bevægelsen middel, knap taktfast nok i skridt. Fremgribende i trav. God, med op ad bakke tendens i galop.
 • Godkendt i Intermediare med 70 %.
 • Godkendt i klinisk dyrlægeundersøgelse uden anmærkninger.
 • I forbindelse med supplerende røntgenundersøgelse er der konstateret forandringer i højre has (OCD). Røntgenforandringerne vurderes til gruppe II (røntgenforandringer som skønnes uden betydning for hestens brug (præstation).

Lorenz vurderer hoppen til min. 400.0000, 00 kr. Størrelsen på 165 cm. kan give nogle begrænsninger. Hvis man skønner den kan nå videre, vil prisen være væsentlig højere. Prøveridning og besigtigelse er selvfølgelig nødvendig. Under alle omstændigheder, vil det være en interessant lærehest for en Juniorrytter.

Eksempler til vurdering Fjordhest hoppe:

Vi har fået den erfarne Fjordhesteavler og Formand for avlsudvalget i Fjordhesten Danmark Leif Grimhûhler til at vurdere prisniveauet på følgende Fjordheste:

Fjordhest, hoppe:

 • 4 år gammel
 • 145 cm. på stang
 • God afstamning: fader kåret med 8 i helhed og moder med 8 i helhed + medalje
 • Bedømt ved kåring med følgende karakterer: 8888 77 887 8
 • Typisk velbygget hoppe med godt sadelleje og gode muskuløse kropspartier. Jævnt føre lemmer, kun middellange koder. Bevægelse er god og taktfast i skridt. Fremgribende i trav. Ret god i galop, mere haseaktion kunne ønskes.
 • En hoppe med godt temperament, tilredet uden komplikationer for 3 mdr. siden. Arbejder stabilt i alle gangarter, men mangler endnu lidt mere balance. Kan rides i skoven alene og sammen med andre.
 • Godkendt i klinisk dyrlægeundersøgelse, ikke uden anmærkninger. Disse antages dog ikke at påvirke den påtænkte anvendelse af hesten.

Leif Grimbühler vurderer handelsprisen på ovenstående eksempel, til ca. 40.000,00 kr.

Fjord vallak:

Vi har også fået Leifs bud på handelsprisen på en 4 års Fjord vallak, som er velbygget uden anmærkninger i handelsundersøgelsen og redet i 3 mdr.. Hesten er stabil under rytter, men mangler endnu noget rutine. Leif understreger, at prisniveauet afhænger af størrelsen.

Vurderingen af handelsprisen er ca. 35.000,00 kr. hvis den er under 140 cm. i stangmål og ca. 45.000,00 kr. hvis den over 145 cm. i stangmål.

Andre faktorer

Prisen på en hest kan også være under indflydelse af salgstidspunktet (forår/efterår), f.eks kan prisen falde om efteråret. Når hestene skal hjem fra sommergræs, stiger udbuddet i nogle tilfælde mere end efterspørgslen, hvilket betyder faldende priser.

Det er i mange tilfælde lettere at sælge dressurheste som føl, da det er lettere at vurdere potentialet tidligt. Det gøres blandt andet på grundlag af et godt udtryk og en god travbevægelse. Springhestene er lettest at sælge når de kan bevise springevnerne under rytter. 

Kan det betale sig at ofre tid og penge på træning af hesten eller skal den sælges som føl?

Det bør altid vurderes, om hestens kvaliteter økonomisk set kan bære en ”produktudvikling”. Kvalitet og pris skal hænge sammen, hvis en hurtig handel og en tilfreds køber ønskes. Avlere skal så vidt muligt sælge til købere, som har mulighed for at udnytte hestenes potentiale optimalt.

Heste med gode resultater og lang holdbarhed er den bedste reklame en avler kan få.
SEGES heste har spurgt flere erfarne hestehandlere om hvad der har betydning for vurdering og prisfastsættelse.

Direkte fra stalden

Muligheden for en god pris er altid størst for heste i god form, som er alderssvarende uddannet.
For at kunne få et reelt billede af salgsheste, bør man se hestene i stalden og i forbindelse med opsadling og, derefter mønstret på fast bund og til sidst under rytter. Det er også vigtigt at sikre sig at hesten kan læsses og fungere sammen med andre heste på fold. Det giver et godt indtryk af hestens temperament og sundhedstilstand at se den komme direkte fra boksen og trave på hårdt underlag. Jo bredere vurdering jo bedre, det er ikke nok at en professionel kan få hesten, til at fungere. 
Undersøg altid hesten ud fra den påtænkte brug.

Elementer i vurderingen

Afstamning Vurdering som individ Sundhed Frugtbarhed Uddannelsesgrad/- præstationer Handelsundersøgelse
Føl X X X X
Plag X X X X
Unghest X X X (X) X
Ridehest X X X X X
Avlshoppe X X X X X X
Hingst X X X X X X

Elementer der indgår i vurderingen, og som afhænger af hestens alder og brug:

Huskeliste for vurdering af kvalitet og dermed prisfastsættelse på heste og ponyer:

1: Afstamning 

Den unge hest vurderes i vid udstrækning på oplysninger om forældrene, her er afstamningsoplysningerne det vigtigste redskab. Men husk også, at der skal høre en lovende velbygget og talentfuld hest til den gode stamtavle, ellers har afstamningen ingen interesse. 

Manglende afstamning kan være en begrænsende faktor for hestens muligheder ved kåringer og i andre sammenhænge. Husk derfor, at afstamningen i mange tilfælde er afgørende for hestes muligheder. (Kravene fremgår af Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføringen og de enkelte avlsretningers "Regler og vedtægter")

2: Vurdering af hestens bygning 

Gør dig klart hvad hesten skal bruges til, ellers er en sikker vurdering i forhold til målet og realistisk pris - ikke mulig 
Eksteriørbedømmelsen bruges både til at fastholde de enkelte racers karakteristika, samt til at styrke brugsværdien og holdbarheden. Der er nemlig god overensstemmelse mellem hestens bygning og dens brugsværdi samt holdbarhed.

3: Vurdering af temperament og brugsegenskaber

En god hest er bygget til det den skal bruges til og gør det, den bliver bedt om. I avlsplanen for de fleste avlsforbund indgår krav om kortere eller længere afprøvning af avlsdyrene, for at teste deres brugsmæssige værdi. Jo ældre hesten er, jo flere oplysninger vil der ofte være af præstationsmæssig karakter. 

Gode resultater har positiv indflydelse på prisen. Vær opmærksom på hestens opførsel ved almindelig omgang. Du bør sikre dig at hesten er omgængelig, at den ikke har unoder i stalden, at den kan læsses, stå opbundet og transporteres uden problemer og at den reagerer fornuftigt på nye situationer og ting. Det er ikke nok at en "professionel" kan omgås den og få den til at fungere, hvis du ikke selv er "professionel".

4: Vurdering af hestens uddannelsesgrad

Hestens uddannelsesgrad vurderes nøje ud fra omhyggelig afprøvning, samt vurdering af afprøvnings- og stævneresultater m.m. Indhent evt. oplysninger på www.hestedata.dk hos avlsforbundene og/eller hos Dansk Ride Forbund.

5: Avlsdyr skal være frugtbare

Ved køb af avlsdyr er det vigtigt, at de er frugtbare. Undersøg tidligere reproduktionsresultater og forlang dokumentation for drægtighed m.m.

En god handel – er en handel hvor både køber og sælger er tilfredse.

Har du kommentarer eller spørgsmål til "Vurdering af heste" er du velkommen til at kontakte Jørgen Finderup på nedenstående kontaktoplysninger.

Vil du vide mere?