Jura

COVID-19: Betydning for beskæftigelsesindsats og ydelser

Midlertidig suspension af beskæftigelsesindsatsen i lyset af coronavirus. Spørgsmål/svar til virksomheder, a-kasser, jobcentre, kommuner.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har oplyst, at den aktive beskæftigelsesindsats i landets jobcentre og a-kasser suspenderes i en midlertidig periode, mens administration og udbetaling af ydelser videreføres som led i et nødberedskab.

Overordnet set videreføres den del af beskæftigelsesindsatsen, som vedrører administration og udbetaling af ydelser til ledige, mens den aktive beskæftigelsesindsats suspenderes midlertidigt. Jobcentrene kan dog – efter konkret vurdering og i samråd med den ledige – vælge at fortsætte visse dele af indsatsen, f.eks. videreføre virksomhedsrettede forløb eller telefoniske samtaler.

Til Kommuner, jobcentre og a-kasser: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af coronavirus

Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål.
Spørgsmålene og svarene vil løbende blive opdateret i takt med besvarelsen af indkomne spørgsmål:

Ydelser: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer som følge af corona-virus
Fleksjob: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer som følge af corona-virus
Aktiv indsats: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer som følge af corona-virus
Rådighed, formidling og sanktioner: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer som følge af corona-virus

Til virksomheder: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af coronavirus

Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål.
Spørgsmålene og svarene vil løbende blive opdateret i takt med besvarelsen af indkomne spørgsmål:

Arbejdsfordeling: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer som følge af corona-virus
G-dage: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer som følge af corona-virus
Ferieloven: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer som følge af corona-virus
Lønkompensation: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer som følge af corona-virus

Kilde: Star.dk

Se også Ny ændringsbekendtgørelse justerer rammerne for den midlertidige suspension af beskæftigelsesindsatsen

Vil du vide mere?