Racesammensætning for kalve af malkerace født 1985-2015

Der er foretaget opgørelse af racesammensætning for kalve af malkerace født i perioden 1985-2015.

Opgørelsen er foretaget for kalve af de tre malkeracer. I Holstein er der nu kun en meget lille andel af den oprindelige sortbrogede race tilbage, som en naturlig følge af den intensive brug af Holstein Frisian.

Hos kalve født i 2018 var racesammensætningen inden for de forskellige racer fordelt på følgende måder:

% Racer i RDM
11,4 Oprindelig RDM
10,9 Amerikansk Brunkvæg (ABK)
11,3 Rødt Holstein Friesian (RHF)
22,2 Svensk Rødt Boskap (SRB)
27,3 Finsk Ayrshire (FAY)
9,1 Norsk Rødt Kvæg (NRF)
7,8 Andre racer
% Racer i Holstein
1,6 Oprindelig SDM
98,1 Holstein Friesian (HF)
0,3 Andre racer
% Racer i Jersey
61,7 Oprindelig Dansk Jersey
35,2 Amerikansk Jersey (USJ)
3,0 New Zealand Jersey (NZJ)
0,2 Andre racer

Udviklingen af racesammensætningen for kalvene i de forskellige racer i perioden 1985-2018 er vist i figur 1-3.

Dansk Holstein er stadig den race med mindst andel af den originale sortbrogede race tilbage – kun 1,6 % - resten af generne stammer primært fra Holstein Friesian.

RDM har også gjort flittigt brug af udenlandsk avlsmateriale. Andelen af Amerikansk Brunkvæg steg til 40,6 % midt i 90'erne, men er nu faldet til 10,9 %. Brugen af Rødt Holstein Friesian er stagneret, som følge af ny avlsstrategi for de røde racer i Viking Genetic, og udgør nu 11,3%. Imens er den samlede andel af Svensk Rødt Boskap, Finsk Ayrshire og Norsk Rødt Kvæg steget til 64,4 %. Raceandelen fra Norsk Rødt Kvæg er ikke øget ved direkte import, men er kommet ind ved brug af Svensk Rødt Boskap.

Hos Dansk Jersey er andelen af oprindelig Jersey faldet fra 90,6 % til 61,7 %. Her er det især brugen af Amerikansk Jersey, som nu markerer sig med 35,2 % af racens gener hos kalvene, mens andelen af New Zealand Jersey er nede på 3,0 % mod 7,4 % i 1990.