Økonomi og ledelse

Kædesvig: Når underleverandøren snyder, kan det bringe dig i fedtefadet

Hvis underleverandører snyder med skat og moms, kan det i værste fald gå ud over den endelige køber. Lovlydige virksomheder kan nemlig deltage i kædesvig uden at vide det. Som kunde er det vigtigt at være opmærksom.

Hvad er kædesvig, og hvor foregår det?

Kædesvig dækker over handel med ydelser mellem virksomheder, hvor der bruges underleverandører, og hvor der sker systematisk skatte- og momssvig. Hvert år svindles der for store beløb. Det kan f.eks. ske ved, at din virksomheds leverandør bruger en underleverandør, der ikke følger reglerne. Disse kan være stråmandsvirksomheder, der ikke afregner skat og moms. Derfor kan din egen leverandør f.eks. tilbyde meget konkurrencedygtige priser.

Arbejdet udføres ofte via en kæde af underleverandører, og det bliver uklart, hvilken virksomhed der leverer arbejdskraft, og hvem der reelt modtager betalingen. De mange led i leverandørkæden gør, at det bliver svært at tyde, hvem der i sidste ende skal betale skat og moms. Til sidst forsvinder pengene ned i et ukendt firma, der udelukkende er oprettet med det formål at lave kædesvig, og som lukker, så snart pengene er trukket ud.

Kædesvig kan forekomme i mange brancher, men nogle brancher er erfaringsmæssigt hårdere ramt end andre. Det er bl.a. i brancher som rengørings-, transport- og nedrivningsbranchen, der er set eksempler på kædesvig.

Hvordan ved man, om det er kædesvig?

Som aftager af en ydelse, kan det være svært at vide, om der er tale om kædesvig. Der kan dog være faresignaler, ligesom man som kunde kan gøre visse greb, for bedst at sikre sig.

Vær f.eks. opmærksom, hvis:

  • leverandøren tilbyder en pris, der er væsentligt lavere end konkurrenternes
  • der benyttes underleverandører, og det virker uklart, hvilken virksomhed der reelt udfører arbejdet
  • der skal betales til skiftende bankkonti, eller der skal betales kontant eller til udlandet
  • man ikke møder virksomhedens officielle indehaver, eller man ikke kan besøge leverandørens eller underleverandørens virksomhedsadresser
  • man ikke kan få udleveret dokumentation for underleverandørers registreringsforhold som arbejdsgiver m.m.

Hvad kan man gøre for at sikre sig?

Som aftager skal man være opmærksom på faresignalerne, men kan også gøre visse kunstgreb for bedst at sikre sig. Det kan f.eks. være følgende:

  • Sørg altid for at få en behørig faktura og betal elektronisk.
  • Indgå skriftlige aftaler med leverandører.
  • Sørg altid for at få udleveret registreringsbeviser fra leverandør og underleverandør, der dokumenterer, at de er registreret for moms og som arbejdsgiver.
  • Få oplyst identiteten på eventuelle underleverandørers repræsentanter og ansatte.
  • Vær opmærksom på reglerne om arbejdstilladelse, hvis der bruges udenlandsk arbejdskraft.

Kan det koste min virksomhed?

Skattestyrelsen har de senere år haft et større fokus på at stoppe virksomheder, der begår kædesvig. Som udgangspunkt kan virksomheder, der i god tro køber ydelser af leverandører, der er involveret i kædesvig, ikke gøres ansvarlige for leverandørens eller underleverandørens svig.

Hvis det derimod vurderes, at aftageren vidste eller burde have vidst, at der var tale om svig, kan det i værste fald have økonomiske konsekvenser, f.eks. kan der nægtes momsfradrag hos kunden.

Derfor er det vigtigt, altid at have behørig dokumentation m.v. for de aftaler og køb m.v., som virksomheden foretager, og være opmærksom på faresignaler, når der er forhold i handlerne, der virker forkerte eller simpelt hen for gode til at være rigtige.

Vil du vide mere?