Grise, Økonomi og ledelse

Brancheanalyse for produktivitet i 2021 i et udsnit af besætninger som anvendte DanBred-genetik

Resumé

Notat 2207: Brancheanalyse for besætninger som anvendte DanBred-genetik viste fremgang i produktivitet for smågrise og slagtegrise, men samme niveau for soholdet sammenlignet med 2020.
Brancheanalysen viste, at produktiviteten i besætninger, der anvendte DanBred-genetik, var på niveau med Landsgennemsnittet for produktivitet. Estimaterne for produktiviteten for smågrise og slagtegrise var dog behæftet med usikkerhed, da antallet af besætninger var lavt. Til trods for det lave antal besætninger, viste top 5 meget høj produktivitet.

Hovedkonklusion

Brancheanalyse for besætninger som anvendte DanBred-genetik viste fremgang i produktivitet for smågrise og slagtegrise, men samme niveau for soholdet sammenlignet med 2020. Top 5 sobesætninger fravænnede 41,2 grise pr. årsso i 2021.

Vil du vide mere?

Støttet af