Fjerkræ

FjerkræNyt fra SEGES

Her finder du nyhedsmails fra SEGES Fjerkræ.

FjerkræNyt for 2021

FjerkræNyt – nr. 1, marts 2021
Her får du information om beskyttelse af fjerkræ mod fugleinfluenza, nye gødningsregnskabs-rapporter, skærpede miljø- og ledelses-krav til IE-landbrug med over 40.000 fjerkræ stipladser, reducering af indvoldsorm og meget andet.

Se tidligere udgaver af FjerkræNyt

 • FjerkræNyt - nr. 1, januar 2020
  Praktiske råd om at beskytte fjerkræ mod fugleinfluenza, Nyt fra Alarmovervågningen, Nye resultater fra boksforsøg med farvet LED lys, Vejledninger i at udføre Type 2-korrektioner samt viden om muligheder for at reducere fosfor i fjerkrægødning.

  FjerkræNyt - nr. 2, februar og marts 2020
  Det indeholder: Positive meldinger fra Alarmovervågningen, Link til info om styring af Langsomt voksende slagtekyllingers vækst via proteinindholdet i foderet, Tips om at komme med i Business Check for 2019, Lidt om hvorfor gødningsanalyser ikke passer med normtallene, samt Ideer og inspiration til bedre velfærd hos fjerkræ.

  FjerkræNyt - nr. 3, april og maj 2020
  Her får du: Nyt fra Alarmovervågningen, Digital rådgivning, Miljøberigelse til slagtekyllinger, Nyt fra Fjerkrækongressen og Formidling af kontakt mellem sælgere og købere af omlægningskorn til økofjerkræ, Fytase, Bekæmpelse af indvoldsorm og Invitation til Webinar om anvendelse af afskallet havre.

  FjerkræNyt - nr. 4, juni og juli 2020
  Det er kort sommerudgave bl.a. med seneste nyt fra Alarmovervågningen – Kassationsprocenten stiger fortsat, Invitation til Åbent Hus i Lindy Nielsens nye slagtekyllingestalde tirsdag den 28. juli og invitation til 60-års fødselsdagsreception for Palle Vinstrup den 7. august.

  FjerkræNyt – nr. 5, august og september 2020
  Her får du seneste nyt fra Alarmovervågningen, information om webinar om grønt protein d. 14. september, et program for workshoppen om ”Grøn” økologisk ægproduktion og erfaringer fra Hegnsholt med recirkulering mellem by og land.

  FjerkræNyt – nr. 6, oktober 2020
  I denne udgave får du seneste nyt fra Alarmovervågningen, invitation til det digitale Fjerkrætemamøde om bæredygtighed d. 28. oktober, Business Check 2019 resultater for slagtekyllingeproduktion, tilbud om korn- og foderanalyser samt link til SEGES TV med tidligere webinars.
   
  FjerkræNyt – nr. 7, november 2020
  I november udgaven af FjerkræNyt får du varsel om høj risiko for fugleinfluenza, info om lovpligtigt kursus om hold af slagtekyllinger, som er udsat til foråret 2021 pga. Corona-situationen, seneste nyt fra Alarmovervågningen, link til digital temamøde om bæredygtig fjerkræproduktion d. 28. oktober samt en artikel fra workshop om "Grøn" økologisk ægproduktion via fodring med grøntprotein og pileafklip.
   
  FjerkræNyt - nr. 8, december 2020
  I den sidste udgave af FjerkræNyt i 2020 finder du en kort opdatering på fugleinfluenza i DK, den sidste melding fra alarmovervågningen og en beregning af antal årshøner i årsregnskab og gødningsregnskab. Der udover får du også nyt om sikkerhed i landbruget og tips til bedre udnyttelse af fjerkrægødning i marken.
 • Fjerkræ Nyt - nr. 9, december 2019
  Nyt fra Alarmovervågningen samt indtryk fra Tema-møde om Fjerkræ, Økologikongres, Åbning af nyt gårdslagteri på Hopballe Mølle mv.

  FjerkræNyt - nr. 8, oktober 2019
  Nyt fra alarmovervågningen. Lovpligtigt kursus om hold af slagtekyllinger. Kalender bl.a. m. 2 x åbent hus.

  FjerkræNyt - nr. 5, juni-juli 2019
  Læs bl.a. om: Alarmfølgegruppen har gjort sit job og alarmklokkerne er rolige. Indlæg fra europæisk kongres om fjerkræernæring

  FjerkræNyt - nr. 4, maj 2019
  Læs bl.a. Alarmmodellerne, Tilbud om at få en bæredygtighedsanalyse, Indsats om brystbensfraktur efterlyser ægproducenter der vil deltage i projektet, ..mm.

  FjerkræNyt - nr. 3, april 2019
  Læs om: Alarmmodellerne viser signifikant fald i kyllingernes 34 dages vægt, der er nyt om indsatsen for at forebygge brystbensfrakturer og hasesvidninger, nyt om lovpligtig kursus om hold af slagtekyllinger.

  FjerkræNyt - nr. 2, marts 2019
  FjerkræNyt er hermed klar til dig. Du får nyt fra Alarmmodellerne, Digitale staldtavler, Tips om beplantning i udearealer og Anvendelse af insektmel som foder til slagtekyllinger.

  FjerkræNyt - nr. 1, januar-februar 2019
  Læs om faglige nyheder og kurser