Fjerkræ

FjerkræNyt fra SEGES

Her finder du nyhedsmails fra SEGES Fjerkræ.

FjerkræNyt for 2020

FjerkræNyt - nr. 1, Januar 2020
Praktiske råd om at beskytte fjerkræ mod fugleinfluenza, Nyt fra Alarmovervågningen, Nye resultater fra boksforsøg med farvet LED lys, Vejledninger i at udføre Type 2-korrektioner samt viden om muligheder for at reducere fosfor i fjerkrægødning.

FjerkræNyt - nr. 2, februar og marts 2020
Det indeholder: Positive meldinger fra Alarmovervågningen, Link til info om styring af Langsomt voksende slagtekyllingers vækst via proteinindholdet i foderet, Tips om at komme med i Business Check for 2019, Lidt om hvorfor gødningsanalyser ikke passer med normtallene, samt Ideer og inspiration til bedre velfærd hos fjerkræ.

FjerkræNyt - nr. 3, april og maj 2020
Her får du: Nyt fra Alarmovervågningen, Digital rådgivning, Miljøberigelse til slagtekyllinger, Nyt fra Fjerkrækongressen og Formidling af kontakt mellem sælgere og købere af omlægningskorn til økofjerkræ, Fytase, Bekæmpelse af indvoldsorm og Invitation til Webinar om anvendelse af afskallet havre.

FjerkræNyt - nr. 4, juni og juli 2020
Det er kort sommerudgave bl.a. med seneste nyt fra Alarmovervågningen – Kassationsprocenten stiger fortsat, Invitation til Åbent Hus i Lindy Nielsens nye slagtekyllingestalde tirsdag den 28. juli og invitation til 60-års fødselsdagsreception for Palle Vinstrup den 7. august.

Fjerkrænyt – nr. 5 august 2020
Her får du seneste nyt fra Alarmovervågningen, information om webinar om grønt protein d. 14. september, et program for workshoppen om ”Grøn” økologisk ægproduktion og erfaringer fra Hegnsholt med recirkulering mellem by og land.

 

 

Se tidligere udgaver af FjerkræNyt