Fjerkræ

FjerkræNyt fra SEGES

Her finder du nyhedsmails fra SEGES Fjerkræ.

FjerkræNyt for 2023

FjerkræNyt - nr. 1, marts 2023
I årets første udgave af FjerkræNyt får du nyt om:

 • Strategisk calciumtildeling til æglæggende høner
 • Alternativer til fiskemel i hønsefoder
 • Nyt projekt der skal udvikle nye strategier til kontrol af parasitter hos æglæggende høner

Se tidligere udgaver af FjerkræNyt

 • FjerkræNyt - nr. 1, marts 2022
  I denne udgave af FjerkræNyt får du nyt om ESGreen Tool, hvordan underforsikring undgås, EU-projektet MonoGutHealth med fokus på tarmsundhed, reducering af indvoldsorm, opdræt af øko-hønniker samt afrapportering fra fytaseprojekt vedrørende økohøner. Derudover er der invitationer til kursus om E-kontrol, klimadage og info om ESGreen Tool samt gratis økologi omlægningstjek.

  FjerkræNyt - nr. 2, maj 2022
  I årets anden udgave af FjerkræNyt får du blandt andet invitation til klimadagen hos KHL og Åben Mark Dag, nyt om energiforsyning til fjerkræstalde, røntgenundersøgelse for brystbensfrakturer samt status fra økologikontrol 2020. Derudover er der fokus på produktion af egne råvarer til foder og bekæmpelse af blodmider og indvoldsorme. Afslutningsvist ses der på exoskeletter til at forebygge nedslidning og arbejdsskader.

 • FjerkræNyt - nr. 1, marts 2021
  Her får du information om beskyttelse af fjerkræ mod fugleinfluenza, nye gødningsregnskabs-rapporter, skærpede miljø- og ledelses-krav til IE-landbrug med over 40.000 fjerkræ stipladser, reducering af indvoldsorm og meget andet.

  FjerkræNyt - nr. 2, maj 2021
  Denne udgave af FjerkræNyt indeholder en invitation til kursus om hold af slagtekyllinger, information om Fødevarestyrelsens ophævelse af de forebyggende foranstaltninger mod fugleinfluenza, fjerkræ i Landbrugets klimaværktøj samt reducering af indvoldsorm.

  FjerkræNyt - nr. 3, september 2021
  I denne udgave af FjerkræNyt er der nyt om fjerkræ i Landbrugets klimaværktøj, nye muligheder for at søge tilskud til investering i ny teknologi, information om brystbensfrakturer ved æglæggende høns, reducering af indvoldsorm, EU-projektet PPILOW samt hvordan man trækker rapporter i KIK, ACQP og L&F E-kontrol til gødningsregnskabet.

  FjerkræNyt - nr. 4, oktober 2021
  Her får du mere information om brystbensfrakturer i æglæggende høns samt orientering om den nye organisering af Fjerkræ i SEGES og Innovationscenter for Økologisk Landbrug, som skaber den nye ramme om faglig udvikling indenfor økologiområdet.

  FjerkræNyt - nr. 5, november 2021
  Denne udgave indeholder information om fugleinfluenza og det høje trusselsniveau samt indtryk fra Fjerkræ Temadag og Workshop. Derudover er der en invitation til TEMA-møde om æglæggende høner i mobile huse.

  FjerkræNyt - nr. 6, december 2021
  Her får du information om Landbrugets Klimaværktøj i forhold til fjerkræ, en ny økologivejledning og en række regelændringer og indtryk fra fjerkræindlæg på årets økologikongres. Derudover er der to artikler omhandlende fosforkilder og fytase samt en opdatering på projektet omkring reducering af indvoldsorm hos høner.

 • FjerkræNyt - nr. 1, januar 2020
  Praktiske råd om at beskytte fjerkræ mod fugleinfluenza, Nyt fra Alarmovervågningen, Nye resultater fra boksforsøg med farvet LED lys, Vejledninger i at udføre Type 2-korrektioner samt viden om muligheder for at reducere fosfor i fjerkrægødning.

  FjerkræNyt - nr. 2, februar og marts 2020
  Det indeholder: Positive meldinger fra Alarmovervågningen, Link til info om styring af Langsomt voksende slagtekyllingers vækst via proteinindholdet i foderet, Tips om at komme med i Business Check for 2019, Lidt om hvorfor gødningsanalyser ikke passer med normtallene, samt Ideer og inspiration til bedre velfærd hos fjerkræ.

  FjerkræNyt - nr. 3, april og maj 2020
  Her får du: Nyt fra Alarmovervågningen, Digital rådgivning, Miljøberigelse til slagtekyllinger, Nyt fra Fjerkrækongressen og Formidling af kontakt mellem sælgere og købere af omlægningskorn til økofjerkræ, Fytase, Bekæmpelse af indvoldsorm og Invitation til Webinar om anvendelse af afskallet havre.

  FjerkræNyt - nr. 4, juni og juli 2020
  Det er kort sommerudgave bl.a. med seneste nyt fra Alarmovervågningen – Kassationsprocenten stiger fortsat, Invitation til Åbent Hus i Lindy Nielsens nye slagtekyllingestalde tirsdag den 28. juli og invitation til 60-års fødselsdagsreception for Palle Vinstrup den 7. august.

  FjerkræNyt – nr. 5, august og september 2020
  Her får du seneste nyt fra Alarmovervågningen, information om webinar om grønt protein d. 14. september, et program for workshoppen om ”Grøn” økologisk ægproduktion og erfaringer fra Hegnsholt med recirkulering mellem by og land.

  FjerkræNyt – nr. 6, oktober 2020
  I denne udgave får du seneste nyt fra Alarmovervågningen, invitation til det digitale Fjerkrætemamøde om bæredygtighed d. 28. oktober, Business Check 2019 resultater for slagtekyllingeproduktion, tilbud om korn- og foderanalyser samt link til SEGES TV med tidligere webinars.
   
  FjerkræNyt – nr. 7, november 2020
  I november udgaven af FjerkræNyt får du varsel om høj risiko for fugleinfluenza, info om lovpligtigt kursus om hold af slagtekyllinger, som er udsat til foråret 2021 pga. Corona-situationen, seneste nyt fra Alarmovervågningen, link til digital temamøde om bæredygtig fjerkræproduktion d. 28. oktober samt en artikel fra workshop om "Grøn" økologisk ægproduktion via fodring med grøntprotein og pileafklip.
   
  FjerkræNyt - nr. 8, december 2020
  I den sidste udgave af FjerkræNyt i 2020 finder du en kort opdatering på fugleinfluenza i DK, den sidste melding fra alarmovervågningen og en beregning af antal årshøner i årsregnskab og gødningsregnskab. Der udover får du også nyt om sikkerhed i landbruget og tips til bedre udnyttelse af fjerkrægødning i marken.
 • FjerkræNyt - nr. 1, januar-februar 2019
  Læs om faglige nyheder og kurser.

  FjerkræNyt - nr. 2, marts 2019
  FjerkræNyt er hermed klar til dig. Du får nyt fra Alarmmodellerne, Digitale staldtavler, Tips om beplantning i udearealer og Anvendelse af insektmel som foder til slagtekyllinger.

  FjerkræNyt - nr. 3, april 2019
  Læs om: Alarmmodellerne viser signifikant fald i kyllingernes 34 dages vægt, der er nyt om indsatsen for at forebygge brystbensfrakturer og hasesvidninger, nyt om lovpligtig kursus om hold af slagtekyllinger.

  FjerkræNyt - nr. 4, maj 2019
  Læs bl.a. Alarmmodellerne, Tilbud om at få en bæredygtighedsanalyse, Indsats om brystbensfraktur efterlyser ægproducenter der vil deltage i projektet, ..mm.

  FjerkræNyt - nr. 5, juni-juli 2019
  Læs bl.a. om: Alarmfølgegruppen har gjort sit job og alarmklokkerne er rolige. Indlæg fra europæisk kongres om fjerkræernæring.

  FjerkræNyt - nr. 8, oktober 2019
  Nyt fra alarmovervågningen. Lovpligtigt kursus om hold af slagtekyllinger. Kalender bl.a. m. 2 x åbent hus.

  Fjerkræ Nyt - nr. 9, december 2019
  Nyt fra Alarmovervågningen samt indtryk fra Tema-møde om Fjerkræ, Økologikongres, Åbning af nyt gårdslagteri på Hopballe Mølle mv.

Vil du vide mere?