Corona: Fakta og gode råd

  

Oprettet: 19-03-2020

Kompensationsordninger mv. til danske virksomheder som følge af covid-19

Regeringen har med de øvrige partier i Folketinget i dag landet en ny hjælpepakke til små og mellemstore virksomheder.

De centrale punkter i aftalen er:

 • Kompensation til selvstændige og freelancere, som oplever minimum 30 procent fald i deres omsætning. Kompensationen vil udgøre 75 procent af det forventede omsætning- stab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned per ejer. Ordningen vil gælde i tre måneder fra 9. marts til 9. juni.
 • Kompensation for virksomheders faste udgifter. For eksempel kan hoteller, restauranter og flyselskaber få kompensation for udgifter som husleje og uopsigelige kontrakter, hvis de har et omsætningstab på mindst 40 procent. Det gælder for virksomheder, der har mindst 40 procent omsætningstab. Kompensationen udgør mellem 25 og 80 procent, afhængig af størrelsen på omsætningsnedgangen. Virksomheder, som regeringen har påbudt fuldt lukket, vil blive kompenseret 100 procent for faste udgifter i perioden.
 • Øget adgang til eksportkredit for små og mellemstore eksportvirksomheder. De får mulighed for at tage nye lån gennem Danmarks Eksportkredit.
 • Rammen for statsgaranterede låneordninger forhøjes for store, mellemstore og små virksomheder.
 • Offentlige indkøb i staten skal understøtte virksomhederne ved at dispensere fra en række bevillingsregler, for eksempel skal staten undlade at gøre misligholdelsesbestemmelser gældende over for leverandører. Regeringen vil gå i dialog med KL og Danske Regioner om tilsvarende i kommuner og regioner.
 • Rejsegarantifonden styrkes med en statslig garanti på 1,5 milliarder kroner for at hjælpe rejseselskaberne. Samtidig udvides rejsegarantifondens formål, så den også yder kompensation i forbindelse med aflyste rejser.
 • Lempeligere adgang til dagpenge og sygedagpenge i tre måneder fra 9. marts til 9. juni. For dagpengemodtagere medtæller perioden ikke i de lediges dagpengeanciennitet, og personer, der har opbrugt deres dagpengeret, kan melde sig ind igen og få dagpenge frem til 9. juni. For personer på sygedagpenge, der ellers ikke ville kunne få forlænget deres sygedagpenge, vil få forlænget retten til sygedagpenge i tre måneder.
 • Bedre lånemuligheder for elever og studerende, der risikerer at miste deres job. Studerende og elever på ungdomsuddannelser får ret til at optage ekstra SU-lån for op til 6.388 kroner per måned i marts og april ud over de gældende lånemuligheder.

Aftalen kan ses her

Hertil er tidligere vedtaget

 • Lønkompensation til virksomheder (se nærmere om den grundlæggende trepartsaftale her)
 • Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for AM-bidrag, A-skatter og B-skatter (se mere herom i SKATM-2020-00-05
 • Forlængelse af indsendelsesfrist og frist for afholdelse af generalforsamlinger for selskaber med mere end 10 kapitalejere
 • Etc.

Der er endnu ikke åbnet op for ansøgning om kompensation efter de forskellige hjælpepakker, og de er ikke vedtaget af Folketinget endnu. Men dette forventes at ske snarest.

Selvom dygtige landmænd, der med den vigtige fødevareproduktion ikke umiddelbart bliver ramt, sker udviklingen dog så hurtigt, at konsekvenserne ikke er til at forudsige. Hertil kommer andre erhverv.

Der kan generelt henvises til landbrugsinfos temaside om corona. Man kan også som virksomhedsejer finde en samlet oversigt over hjælpepakkerne på virksomhedsguiden.dk 

Ligeledes står vi hos Landbrug & Fødevarer - SEGES klar til at hjælpe med drøftelser og sparring.

Såfremt du ønsker en nærmere uddybning/sparring om den nye hjælpepakke, betydningen for rådgivningsvirksomhederne mv. kan du bl.a. kontakte statsautoriseret revisor Kim Wegener herom. (E: kiw@seges.dk, T: 2425 1200).

Sidst bekræftet: 19-03-2020 Oprettet: 19-03-2020 Revideret: 19-03-2020

 Fakta og gode råd

Forfatter

Erhvervsøkonomi
Statsautoriseret revisor

Kim Wegener

Erhvervsøkonomi


Af samme forfatter

Vejledning til covid-19 kompensation for virksomheders faste omkostninger
Virksomheder på tværs af brancher kan få midlertidig kompensation for virksomhedernes faste omkostninger i perioden 9. mart...
03.04.20
Nu kan mindre virksomheder ansøge om kompensation for tabt omsætning
Virksomheder med maksimalt 10 fuldtidsansatte, og som forventer en omsætningsnedgang på minimum 30% som følge af covid-19, ...
01.04.20
Kompetencehjulet kortlægger kompetencebehovene i bestyrelser og advisory boards i landbruget
Med Kompetencehjulet kan du som virksomhedsrådgiver analysere kompetencebehovene i bestyrelser og advisory boards i landbru...
23.08.19
AP1 Virksomhedsrådgiver: Sådan bruger du Kompetencehjulet
Få en forklaring af værktøjet Kompetencehjulet. Og bliv klogere på, hvordan du som virksomhedsråd-giver kan hjælpe virksomh...
21.08.19
Ændringer til årsregnskabsloven
Folketinget har den 20. december 2018 vedtaget en række ændringer til årsregnskabsloven.
20.12.18