Corona: Fakta og gode råd

  

Oprettet: 03-04-2020
Revideret: 11-05-2020

Opdateret vejledning til covid-19 kompensation for virksomheders faste omkostninger

Virksomheder på tværs af brancher kan få midlertidig kompensation for virksomhedernes faste omkostninger i perioden 9. marts til og med 8. juli 2020.

Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen på 35% eller mere. De faste omkostninger skal udgøre minimum 12.500 kr. i perioden.

Det er værd at bemærke, at denne ordning også kan anvendes for bl.a. gartnerier, slagterier og minkavlere, der oplever et stort fald i omsætningen som følge af covid-19.
 
Den digitale ansøgningsblanket for denne ordning blev åbnet onsdag den 8. april 2020.
 
Vær særligt opmærksom på, at ansøgningerne skal vedlægges en revisorerklæring med høj grad af sikkerhed fra en uafhængig godkendt revisor. Erklæringen skal afgives gennem en godkendt revisionsvirksomhed jf. revisorloven, herunder revisorlovens § 17.
 
SEGES har udarbejdet et notat om denne ordning, hvor vi har forsøgt at samle det vigtigste fra bekendtgørelser, vejledninger, aktstykker og ministersvar. Du finder notatet på SEGES Coronasite på Landbrugsinfo.dk.
Tillige kan du finde vejledninger m.v. på virksomhedsguiden.dk.
 
Såfremt du har spørgsmål eller behov for sparring om ordningen, er du velkommen til bl.a. at kontakte statsautoriseret revisor Kim Wegener, L&F – SEGES (T: 2425 1200, E: kiw@seges.dk)

Sidst bekræftet: 11-05-2020 Oprettet: 03-04-2020 Revideret: 11-05-2020

Forfatter

Erhvervsøkonomi
Statsautoriseret revisor

Kim Wegener

Erhvervsøkonomi


Af samme forfatter

Opdatering - Nu kan mindre virksomheder genansøge om kompensation for tabt omsætning
Virksomheder med maks. 25 fuldtidsansatte, og som forventer en omsætningsnedgang på min. 30% som følge af covid-19, kan nu ...
25.05.20
Kompensationsordningen for faste omkostninger er justeret og udvidet
Kompensationsordningen for faste omkostninger er justeret og udvidet. Den nye bekendtgørelse trådte i kraft den 6. maj 2020...
07.05.20
Covid-19: Forlængelse og justeringer af hjælpepakker mm.
Regeringen og alle Folketingets partier er i weekenden blevet enige om forlængelser og justeringer af de besluttede hjælpep...
27.04.20
Kompensationsordninger mv. til danske virksomheder som følge af covid-19
Regeringen har med de øvrige partier i Folketinget i dag landet en ny hjælpepakke til små og mellemstore virksomheder.
19.03.20
Kompetencehjulet kortlægger kompetencebehovene i bestyrelser og advisory boards i landbruget
Med Kompetencehjulet kan du som virksomhedsrådgiver analysere kompetencebehovene i bestyrelser og advisory boards i landbru...
23.08.19