Oprettet: 25-01-2010

Spørgsmål og svar

Se endvidere guide til Hestepasforordningen (2015/262) på www.hestepas.dk

Ny side 1

 

Vi har samlet de mest stillede spørgsmål vedrørende pas til heste.
1.
Skal min hest have pas?
2.
Min hest har allerede pas udstedt af SEGES Heste; skal jeg gøre noget?
3.
Hvordan kan jeg se, om der er medicinsider i mit hestepas?
4. Min hest bliver ikke brugt i hverken avlen eller sporten og går kun på fold, skal den også have hestepas med medicinsider?
5. Min hest er en ældre hest, skal den også have hestepas med medicinsider?
6. Min hest er udelukket fra konsum, er det så nødvendigt at få medicinsider i hestepasset?
7. Hvad vil det sige at "hesten er udelukket fra konsum"?
8. Min hest er chippet er den så automatisk udelukket fra konsum?
9. Hvordan ved jeg om min hest er udelukket fra konsum eller ej?
10. Min hest har et hestepas fra udlandet, hvordan kan jeg se om der er medicinsider i og hvad skal jeg gøre hvis ikke der er?


--------------

1.

Hvornår gælder lovgivningen for min hest?

I 2009  (BEK 1448 af 15/12/2009) blev der første gang lovgivet om, at alle heste skulle have pas. Dengang blev der lavet en overgangsordning:

Kravet om hestepas var umiddelbart gældende for heste, der skulle slagtes/eksporteres eller på marked/samlested (med henblik på omsætning).

For alle andre heste var der følgende tidsfrister:

a) Heste født i 2006 og senere skulle have pas med medicinsider senest 31/12/2010

b) Heste født i 2002 – 2005 skulle have pas med medicinsider senest 30/6/2011

c) 31/12/2011 afsluttedes overgangsordningen og alle heste skulle have pas med medicinsider

I 2015 kom så Hestepasforordningen (2015/262). Ifølge denne er pasfristen således:

Der skal være udstedt pas til hesten senest på dens 1-års fødselsdag, mens der skal være ANSØGT om pas inden hesten er 10 måneder gammel. Uanset aldersgrænsen skal hesten dog have pas, inden den forlader det sted, den er født, med mindre det sker i selskab med moderen.

Er der ikke ansøgt om pas rettidigt, vil der for heste i den organiserede avls vedkommende være krav om DNA/afstamningskontrol før pasudstedelse.

Hvis tidsfristen overskrides og hestens pas ikke er udstedt før dens 1-års fødselsdag vil passe blive udstedt som duplikat-/erstatningspas, hvilket medfører at hesten er permanent udelukket fra slagtning til konsum.

 


2.
Min hest har allerede pas udstedt af SEGES Heste; skal jeg gøre noget?

Hvis din hests pas er udstedt hos SEGES Heste efter 1/7/2009 indeholder det allerede medicinsider og skal ikke opdateres.

Er passet udstedt i perioden 1999-30/6/2009, skal passet opdateres med medicinsider.

Hvis der er tale om en islænder, foregår dette hos Dansk Islandshesteforening, www.islandshest.dk

Alle andre pas opdateres ved at udfylde denne bestillingsformular samt betale online rettelse af pas med isætning af medicinsider via Netbutikken

Passet sendes sammen med bestillingsformularen og kvittering for betaling til:

SEGES Heste
Agro Food Park 15, Skejby
8200 Aarhus N


3. Hvordan kan jeg se, om der allerede er isat medicinsider i mit hestepas?
Alle hestepas der er udstedt af SEGES Heste efter den 1/7-2009 (datoen kan ses nederst i højre hjørne på forsiden af hestepasset) er opdateret med medicinsider. Disse pas består af 56 sider hvor ikke opdaterede hestepas kun har 40 sider.  


4. Min hest bliver ikke brugt i hverken avlen eller sporten og går kun på fold, skal den også have hestepas med medicinsider?

Alle heste, også heste der ikke bruges i hverken avl eller sport, skal have hestepas eller have opdateret det allerede eksisterende hestepas med medicinsider.


5. Min hest er en ældre hest, skal den også have hestepas med medicinsider?

Alle heste, uanset alder, skal have hestepas eller have opdateret det allerede eksisterende hestepas med medicinsider. 


6. Min hest er udelukket fra konsum, er det så nødvendigt at få medicinsider i  hestepasset?

Alle heste, også heste der allerede er udelukket fra konsum, skal have hestepas eller have opdateret det allerede eksisterende hestepas med medicinsider.


7. Hvad vil det sige at "hesten er udelukket fra konsum"?

Hvis en hest er udelukket fra konsum betyder det, at den er udtaget af fødekæden og derfor ikke må slagtes. I stedet skal hesten, når den tid kommer, aflives af dyrlægen og afhentes af DAKA. Flere zoologiske haver modtager også heste, der er udelukket fra konsum.

Der kan være flere årsager til at udelukke hesten fra slagtning til konsum:

 

1. Hesten er medicineret og der er krav om udelukkelse

2. Man ønsker at undgå registrering jf. foderhygiejneforordningen

3. Man ønsker selv at kunne medicinere hesten

4. Etiske årsager

Pkt. 1 er selve årsagen til hele konsumstatusregistreringen – man ønsker ikke at kød fra medicinerede dyr anvendes i fødevarer til mennesker.

Pkt. 2 er baggrunden for, at en del opstaldningssteder kræver at hesten udelukkes fra konsum. Man skal dog gøre sig bevidst, at en registrering jf. Foderhygiejneforordningen ikke nødvendigvis er en hverken dyr eller besværlig affære – slet ikke set i forhold til de økonomiske konsekvenser ved en stald heste der udelukkes fra konsum. I langt de fleste hestebesætninger vil det blot være et spørgsmål om en registrering hos Fødevarestyrelsen og et årligt gebyr på kr. 150. Modtager man hektarstøtte, er man dog allerede registreret. For opstaldningssteder kan der eventuelt laves et tillæg til opstaldningskontrakterne, der lægger ansvaret for registrering ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger over på den enkelte hesteejer.

Pkt. 3 handler om, at der er krav om, at hesteejeren for at måtte give hesten medicin har været på kursus i medicinhåndtering. Man er dog undtaget, hvis man har 6 måneders fuldtidsbeskæftigelse med produktionsdyr (incl. heste). Er der i stalden en person med denne erfaring, må vedkommende også behandle andres heste. Selve kurset er et 8-timers kursus, der afholdes af praktiserende dyrlæger med fokus på viden om forsvarlig anvendelse af medicin og overholdelse af lovgivningen.

Pkt. 4 er medtaget på basis af, at nogle hesteejere vælger at udelukke hestene fra slagtning, fordi de ikke ønsker, at hesten skal slagtes. Dette kan man naturligvis ikke argumentere imod, men blot opfordre til at overveje, om man nødvendigvis har tjent hestens bedste interesse ved at forringe hestens værdi i de senere leveår inden den skal herfra.

8. Min hest er chippet er den så automatisk udelukket fra konsum?


Mange heste bliver i dag chippet som en del af identitetsmærkningen og det har som udgangspunkt intet at gøre med hestens konsumstatus.

Hesten er først udelukket fra konsum når det er anmeldt til Fødevarestyrelsen via dyrlægen (gammel ordning) eller er anført i hestens pas.

Hvis hesten udelukkes fra konsum EFTER 1. januar 2016 skal passet endvidere indsendes til attestation hos pasudsteder eller SEGES.


9. Hvordan ved jeg om min hest er udelukket fra konsum eller ej?

Hvis din hest er udelukket fra konsum vil dette:

1. være anført på medicinsiderne i hestens pas
eller
2. være anmeldt til Fødevarestyrelsen (gammel ordning) og i den forbindelse vil dyrlægen have udleveret en blå eller gul "dyrlæge/ejererklæring" hvor man som ejer har skrevet under på at hesten ikke må slagtes. Denne "dyrlæge/ejererklæring" skal altid følge hesten og overdrages til ny ejer ved eventuel salg af hesten.


10. Min hest har et hestepas fra udlandet, hvordan kan jeg se om der er medicinsider i og hvad skal jeg gøre hvis ikke der er?

Det er meget forskelligt fra land til land og fra forbund til forbund, hvornår man er begyndt at isætte medicinsider i hestepassene, så den eneste måde at finde ud af om de rigtige sider er i, er ved at kigge i hestepasset.

Nedenfor er en oversættelse af hvad medicinsider hedder på de forskellige sprog:  

Engelske hestepas:       "Medical treatment"  
Estland:                             "Ravimenetlused"
Finske hestepas:            "Hevosen lääkitys"
Franske hestepas:         "Traitement medicamenteux"  
Hollandske hestepas:   "Medische behandeling", siderne starter gerne på side 26 i 
                                               hestepasset og hedder bilag A-C 
Italienske hestepas:       "Somministrazione di medicinali"
Letland:                              "Veterinãro medikamentu pielietosana"
Litauisk hestepas:            "Gydymas"
Polske hestepas:            "Leczenie weterynaryjne"
Slovensk:                          "Zdravljenje"
Spansk:                              "Administación De Medicamentos Veterinarios"
Svenske hestepas:         "
Livsmedelsverket", gerne en gul side omkring side 25. Alle pas udstedt efter 2002 burde indeholde medicinsider 
Tjekkiske hestepas:       "Lécba Lécivy"
Tyske hestepas:
              "Arzneimittelbehandlung" 
Ungarske hestepas:       "Gyógyszares kaselés"

Ovenstående sider må IKKE forveksles med "medicinsk kontrol", på engelsk "medication control" som er noget helt andet og ikke har noget med medicinsider at gøre.

Såfremt der ikke findes medicinsider i det udenlandske hestepas, skal passet sendes til det land/den myndighed der har udstedt hestepasset. SEGES, Heste har IKKE mulighed for at opdatere udenlandske hestepas med medicinsider.

  

Sidst bekræftet: 25-01-2010 Oprettet: 25-01-2010 Revideret: 25-01-2010

Forfatter

Heste
Stambogsfører

Maiken Holm

Heste


Af samme forfatter

Tro- og loveerklæring 2020
Undertegnede erklærer hermed på tro og love at nedenstående oplysninger er rigtige, og anmoder om udstedelse af en ny stamt...
29.01.20
Ansøgning om hestepas 2020
Skema til brug ved ansøgning om hestepas for heste registreret i AQHA, APHA, ApHA og DSAH OX
29.01.20
Ansøgning om udstedelse af hestepas
Dette ansøgningsskema kan IKKE bruges til føl, hvor afstamning ønskes registreret.
29.01.20
Årsrapport for stambogsføring 2016
Resultatet af bedækninger i 2015 og antal bedækninger i 2016 opgjort pr. hingst.
01.11.19