Oprettet: 27-04-2016

Hvordan er det nu lige, det er - det der med at passet skal være hos hesten?

Det spørgsmål har vi hos SEGES Heste fået rigtig mange gange - og her er svaret:

Den nye lovgivning kræver, at passet ledsager hesten. Der er dog undtagelser - i disse situationer er der IKKE krav om, at passet følger hesten:
- Når hesten er opstaldet eller på græs og passet kan fremvises umiddelbart
- Når hesten rides, drives, køres eller føres i nærheden af bedriften eller mellem græsningsarealer og passet kan fremvises umiddelbart på opstaldningsstedet
- Når føllet ikke er fravænnet og ledsager moder eller ammehoppe
- Når hesten midlertidigt forlader en stævneplads som led i arrangementet
- Når hesten flyttes eller transporteres i en nødsituation

Dermed bliver det selvfølgelig helt centralt, hvordan "umiddelbart" defineres - og det har vi desværre stadig til gode at få en helt klar definition af. Fødevarestyrelsen har tidligere svaret, at "umiddelbart" betød "med det samme", men at bor man fx. 10 min fra stalden og kan hente passet hjemme vil det dog vil være ok, mens 2 timer er for længe. Under alle omstændigheder er der dog tale af en væsentlig skærpelse af den tidligere regel om, at passet skulle kunne fremskaffes inden for 3 timer.

Ansvaret for den umiddelbare fremskaffelse af passet ligger hos hestens bruger. Brugeren er i lovgivningen defineret således:

"Bruger er enhver fysisk eller juridisk person, der er i besiddelse af dyr af hestefamilien eller har til opgave at passe dyret mod eller uden vederlag, også midlertidigt, herunder under transport, på markeder eller i forbindelse med konkurrencer, væddeløb eller kulturelle arrangementer"

Det betyder, at fx. en rideklub eller et opstaldningssted kan blive anset for at være hestens bruger.

Hvad gør man så? Hos SEGES kan vi se 2 mulige løsninger:

1. Man vælger at opbevare passet i stalden hos hesten. Man skal dog ikke være blind for, at denne løsning kræver en anselig mængde administration, idet passene så skal udleveres og genindsamles, når hesten fx. skal til stævne. Samtidig har vi i praksis set for mange eksempler på, at passene bortkommer eller fjernes fra opstaldningsstedet. Det er ikke nødvendigvis hverken simpelt eller billigt at få genudstedt et bortkommet pas, ligesom man skal være opmærksom på, at hesten ved en genudstedelse bliver udelukket fra slagtning til konsum.

2. Hvis hesteejer ikke ønsker at opbevare passet i stalden kan man lave en (skriftlig) aftale med staldejer om, at hesteejer selv er ansvarlig for den umiddelbare fremskaffelse af passet. Har man gjort det, vil staldejer ikke blive holdt ansvarlig for fremskaffelsen og har derfor ikke nogen grund til at kræve, at passet opbevares i stalden. Hesteejeren skal selvfølgelig så kunne fremskaffe passet umiddelbart i forbindelse med kontrolbesøg fra myndighederne eller ved veterinær behandling af hesten.

Hvad er konsekvenserne?

Hvis passet ikke kan fremvises umiddelbart i forbindelse med et kontrolbesøg fra myndighederne er sanktioneringen indskærpelse eller politianmeldelse. Oveni kan man risikere et gebyrpålagt opfølgende kontrolbesøg. Har hesten slet ikke fået udstedt et pas, vil der kunne udskrives en bøde. Bødeniveauet vil typisk ligge på kr. 2.000 for den første hest og kr. 1.000 for hver af de følgende heste.

Kan passet ikke umiddelbart fremvises i forbindelse med en dyrlægebehandling, må dyrlægen ikke behandle hesten med ikke heste-testet medicin. Det vil i praksis sige alle de typer medicin, der ved indgivelse normalt ville udelukke hesten fra slagtning til konsum.

Denne artikel må meget gerne deles, men under henvisning til ophavsretslovens §22 beder vi om, at den ikke kopieres uden forudgående aftale med SEGES Heste, men at der i stedet henvises til den originale artikel.

 

Sidst bekræftet: 27-04-2016 Oprettet: 27-04-2016 Revideret: 27-04-2016

Forfatter

Heste
Stambogsfører

Maiken Holm

Heste


Af samme forfatter

Tro- og loveerklæring 2020
Undertegnede erklærer hermed på tro og love at nedenstående oplysninger er rigtige, og anmoder om udstedelse af en ny stamt...
29.01.20
Ansøgning om hestepas 2020
Skema til brug ved ansøgning om hestepas for heste registreret i AQHA, APHA, ApHA og DSAH OX
29.01.20
Ansøgning om udstedelse af hestepas
Dette ansøgningsskema kan IKKE bruges til føl, hvor afstamning ønskes registreret.
29.01.20
Årsrapport for stambogsføring 2016
Resultatet af bedækninger i 2015 og antal bedækninger i 2016 opgjort pr. hingst.
01.11.19