Diverse Landskontoret for Heste 

Oprettet: 17-09-2003

Forebyg at hesten får unoder, når den kommer på stald


Forebyg at hesten får unoder når den kommer på stald
Af Landskonsulent Eric Clausen

For at kunne håndtere forskellige former for stereotyp (afvigende) adfærd hos heste, er det vigtig at vide, at årsagen til disse unoder oftest skal søges i , at hesten ikke får sine fundamentale adfærdsmæssige behov dækket.

Ved stereotypi eller en stereotyp adfærdsforstyrrelse forstås et bevægelsesmønster som bliver gentaget regelmæssigt, uden at handlingen har nogen klar funktion som f.eks. krybbebidning, vævning, boksvandring eller hovedrysten.

Selvom hesten har været holdt som husdyr i mere end 8000 år, og i løbet af denne periode langsomt har ændret såvel udseende som karakter, så er dens fundamentale naturlige behov ikke blevet ændret i denne periode.

Hestens fødesøgningsadfærd
For at kunne finde tilstrækkeligt med foder, har det været nødvendigt for hesten at tilbringe typisk 16-18 af døgnets timer med fødesøgning, hvor hesten bevæger sig rundt over store områder. Vildhesten naturlige foder består af groft græs i kombination med urter, grene, bark. Denne fodersammensætning gjorde det nødvendigt, at hesten kan udføre mange tyggebevægelser for bedst muligt at kunne udnytte det naturlige fødetilbud.

Hestens flokinstinkt og flugtadfærd
For at kunne overleve på stepperne, hvor hesten er et byttedyr for flere rovdyr, har heste været tvunget til at leve i flok og til at kunne reagere lynhurtigt, ved at flygte fra eventuelle fjender.

Unoderne kommer, når hesten ikke får sine naturlige behov opfyldt
Når hestens naturlige behov for at tygge et vist antal gange dagligt, eller dens behov for at kunne bevæge sig, ikke bliver tilfredsstillet, bliver den stresset. Som en reaktion herpå, og som en kompensation for ikke at kunne få opfyldt sine naturlige behov, begynder hesten f.eks. at bide på boksdøren eller på krybbekanten, den bliver krybbebider. Svenske undersøgelser har tydeligt vist, at krybbebidning var stærkt relateret til den mængde grovfoder som hesten fik at æde. Jo mere grovfoder - jo minde problemer med krybbebidning.

Mangel på bevægelse, hvor heste i stedet står inde i en boks i stalden og ikke får behovet for bevægelse opfyldt, kan give anledning til andre typer af stereotypi f.eks. den såkaldte vævning, hvor hesten begynder at gynge frem og tilbage på forbenene, evt. samtidig med at hovedet gynger med. I denne forbindelse er det værd at bemærke, at adgang til en lille rastefold eller jordfold ikke nødvendigvis er nok til at tilgodese hestens behov for bevægelse. Heller ikke anvendelsen af skridtmaskiner er tilsyneladende nogen god metode til at sikre hesten bevægelse. Snarere tværtimod mener nogle forskere, at netop den ensidige bevægelse i en skridtmaskine, direkte kan være årsag til vævning.

De stereotype adfærdsændringer bliver hurtigt permanente
Også andre husdyr kan udvikle stereotypier, men det som er specielt ved hestestereotypier er at disse kun kan afhjælpes hvis de stoppes på det meget indledende stadie. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på selv svage tegn på krybbebidning eller vævning. Hvor hurtigt de forskellige stereotypier udvikler sig, afhænger af hvilken der er tale om. For f.eks. krybbebidning ved vi, at det går meget hurtigt og allerede 1-2 uger efter begyndende symptomer kan denne unode være en realitet.
Når først en hest har udviklet f.eks. krybbebidning bliver stereotypien frikoblet fra den oprindelige årsagsfaktor, hvilket betyder at det så ikke længere spiller nogen rolle om hesten kommer i et ny miljø, f.eks. ny stald, får mere motion, mere grovfoder eller på fold.

Unoder smitter ikke
Mange hesteejere har den opfattelse, at unoder kan "smitte" forstået på den måde, at når en hest først var begyndt at bide i krybben, kunne andre heste hurtigt efterligne denne uønskede adfærd, og selv begynde på krybbebidning. I dag ved vi, at heste ikke lærer disse unoder af hinanden. Men da unoderne er et udtryk for en reaktion på stressede miljø omgivelser, betyder det, at da heste i samme stald udsættes for de samme stress faktorer, kan problemet hurtigt brede sig.

Unoder skal forebygges
Stereotyp adfærd hos heste er meget svær at få bort når den først er opstået. Forebyggelse er derfor så meget vigtigere. Den bedste forebyggelse er at huske på hestens naturlige behov.

Tips til at forebygge unoder:
* Luk hesten på fold med en anden hest hver dag.
* Hvis det er muligt, opstald hesten ved siden af en "kammerat", eller en anden hest den kommer godt ud af det med, sådan at hestene har mulighed for at røre hinanden. Endnu bedre er det, hvis hestene har mulighed for at gnubbe hinanden over boksskillevæggen.
* Fordel foderet efter reglen" lidt men tit".
* Sørg for at hesten har adgang til rigeligt med godt hø eller andet godt stråfoder, særligt om natten hvor der er god tid til fordøjelsen.
* Sørg for at hestens boks er stor nok til at hesten kan ligge ned på siden og kan bevæge sig rundt i boksen.

Hvis hesten alligevel udviser stereotyp adfærd som vævning eller krybbebidning, må årsagerne hertil findes og fjernes. Unoderne er hestens reaktion på nogle stressede omgivelser.

Sidst bekræftet: 17-09-2003 Oprettet: 17-09-2003 Revideret: 17-09-2003

Forfatter

Heste
Landskonsulent, Heste

Eric Clausen

Heste


Af samme forfatter

Pas på ”agernforgiftning” hvis du har egetræer i folden
Med jævne mellemrum danner egetræer særligt mange agern, sådanne år kaldes oldenår. I år tegner til at blive et oldenår. Bå...
11.10.18
Ahornforgiftning
I de senere år har der været flere tilfælde af Atypisk Myopati (Ahornforgiftning) også kaldet EAM hos heste i Europa. Der e...
20.09.18
Purchase contract / købekontrakt på engelsk
Purchase contract for the sale of horses.
07.09.18
Tørkeramte græsarealer skal i gang igen
Tørken har været hård ved græsmarkerne, som mange steder har været helt afbrændte af solen, de høje temperaturer og vandman...
16.08.18