Feedback Form

Info  - Byggeri og Teknik - 1332

Oprettet: 01-04-2004

Beregn arbejdsbehovet ved markarbejde med regnearket DRIFT 2004

Beregn arbejdsbehovet ved markarbejde med regnearket DRIFT 2004

Med dette regneark er det muligt at estimere, hvor meget tid man kan forvente at skulle bruge i marken. Det er det oplagte værktøj til at vurdere kapaciteten af forskellige maskintyper eller maskiner med forskellig størrelse. Man kan ændre på en række forudsætninger, så arbejdsbehovet kan tilpasses forholdene på den enkelte bedrift.

Indholdsfortegnelse

punkttegn Driftmodellerne
punkttegn Makroer i Excel version 2003
punkttegn Hent regnearket

Hvis du har problemer med funktionerne i regnearket, kan du evt. få hjælp via denne FAQ.

Driftmodellerne
Danmarks JordbrugsForskning distribuerede første gang driftsmodeller i 1993. Modellerne er siden reviderede med nye maskintyper og større maskiner. Landscentret, Byggeri og Teknik har samlet regnearkene og forbedret navigationen mellem arkene.

Det fremgår af nedenstående liste, hvilke maskingrupper der er nye og reviderede i forhold til den version, der udkom i 2002.


Figur 1.
Eksempel på skærmbillede fra DRIFT 2004.


til top

Tabel 1.:
Maskinoperationer i DRIFT-modellerne.

JORDBEARBEJDNING SPREDNING AF HANDELSGØDNING
Pløjning
Stubkultivering
Såbedsharvning
Jordbehandling i øvrigt
Sække på paller
Storsække, 600 kg
Løs gødning
SÅNING OG LÆGNING NY KARTOFLER: OPTAGNING, HJEMKØRSEL, SORTERING OG LEVERING
Såmaskiner

Revideret (Såmaskiner til red.jordb.)
Roer og Majs
Kartofler
Bugseret lille optager
Bugseret stor optager
Selvkørende stor optager
Andre opgaver
NY SPREDNING AF HUSDYRGØDNING PLANTEPLEJE
Spredning af gylle
Separat transportenhed
Omrøring af gylletank
Selvkørende gylleudlægger med slæbeslanger
Spredning af fast staldgødning

til top
Sprøjtning
Radrensning
Hypning
Ukrudtsharvning
Flammebehandling
Håndhakning
Markvanding
SKÅRLÆGNING OG SKÅRBEHANDLING af GRÆS ROER: OPTAGNING OG TRANSPORT TIL LAGER
Skårlægning
Skårbehandling
Bugseret roeoptager
Selvkørende roeoptager
Bugseret elevator roeoptager
Hjemkørsel af roer fra roekule til roehus
PRESNING ELLER SNITNING OG HJEMKØRSEL AF HALM Revideret MEJETÆRSKNING OG TRANSPORT AF KORN OG FRØ TIL LAGER
Småballer
Rundballer
Minibigballer
Storballer
Selvlæssende snittevogn
Snitte halm på mark for nedmuldning
Bugseret finsnitter
Stationær snitning
Selvkørende finsnitter
Byg
Hvede
Rug
Ærter
Raps
Frøgræs (Rajgræs)
ENSILERING AF GRÆS HØST AF MAJS TIL ENSILERING
Bugseret finsnitter
Bugseret stor finsnitter
Selvkørende (lille) finsnitter
Selvkørende (stor) finsnitter
Selvkørende (middelstor) finsnitter
Snittevogn
Bugseret finsnitter
Selvkørende mindre finsnitter
Selvkørende stor finsnitter
Sidemonteret majssnitter

til top

Makroer i Excel version 2003
I nyeste version af Excel kan det være umuligt at åbne makroer, hvis sikkerhedsniveauet for Makroer er sat til højt. Makroer benyttes i DRIFT 2004 alene til at tilpasse regnearket til den aktuelle skærmstørrelse. Modellerne fungerer fint uden at makroerne er aktiveret, man skal blot selv tilpasse til et passende zoomniveau. Det kan gøres med menuen: Vis - Zoom.


Hent regnearket

 DRIFT 2004 i Excel 2000
(xls-format 1.06 MB)


Kilde: Danmarks JordbrugsForskning - Jordbrugsteknik


til top

Sidst bekræftet: 09-04-2018 Oprettet: 01-04-2004 Revideret: 01-04-2004

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent

Michael Højholdt

Erhvervsøkonomi


Af samme forfatter

Resultater fra landsdækkende undersøgelse om markskader fra hjortevildt
2250 landmænd har besvaret spørgeskemaet om markskader forårsaget af hjortevildt. Af disse har 30 procent oplevet markskade...
21.12.18
Maskinanalyser på planteavlsbrug med forskellige metoder til afgrødeetablering
Maskinanalyser for fire planteavlsbrug med forskellig praksis for jordbearbejdning og såning viser, at det trods forskelle ...
20.12.18
Nyt regneark til beregning af økonomisk konsekvens ved målrettede efterafgrøder
Med regnearket "Økonomisk optimering ved krav om efterafgrøder", kan den økonomiske konsekvens ved krav om MFO-, pligtige-,...
18.12.18
Brug af nøgletal vedrørende maskinøkonomi
Ved brug af benchmarkingværktøjer og maskinanalyser får man et fingerpeg om størrelsen af maskin- og arbejdsomkostninger på...
17.12.18
Få bedre overblik med registrering af arbejdstidsforbrug
Du opnår det bedste overblik over den tid, der går til dyrkning af afgrøderne ved tidsregistrering. Du har flere muligheder...
10.12.18