Feedback Form

Kvæg fri 

Oprettet: 30-10-2003

Korrektion af bedømmelser hos køer og tyre af kødkvægsracer

Når kåringsinspektørerne bedømmer køer og tyre, registrerer de, hvordan dyret ser ud på bedømmelsestidspunktet. Der er dog en del faktorer, som påvirker dyrenes udseende, og ud fra de rå kåringstal er det derfor ofte vanskeligt at sammenligne dyr. Eksempelvis er det ikke rimeligt at sammenligne krydshøjden for en ung nykælvet 1. kalvs ko med en ko i 3. laktation, da koen i 1. laktation ofte ikke er udvokset. Ved beregning af eksteriørtal korrigeres for disse forskelle, således at forskellige dyr kan sammenlignes.

Korrektioner hos køer

Alle køer korrigeres til niveau af en 2. laktations ko, som er 4-9 måneder fra kælvning og som har en foderstand på 3. Køer i 1. laktation korrigeres for alder ved kælvning (korrektion til alder på 24-26 måneder), kælvningsnummer, afstand til kælvning og foderstand. Køer i 2. laktation korrigeres for afstand til kælvning og foderstand. Køer i 3. laktation korrigeres for kælvningsnummer, afstand til kælvning og foderstand. I nedenstående tabel kan man se, hvad man lægger til bedømmelsen for at kunne sammenligne dyr, samt se et eksempel på korrektion af en 1., 2. eller 3. kalvs ko.

Korrektionsfaktorer ved beregning af eksteriørtal for køer

1. kalvs

2. kalvs

3. kalvs

Eksempel på korrektion  Eksempel på korrektion  Eksempel på korrektion

Alder ved kælvning

Kælvningsnummer

Kælvningsnummer

Afstand til kælvning

Afstand til kælvning

Afstand til kælvning

Foderstand

Foderstand

Foderstand


Korrektioner hos tyre

Alle tyre korrigeres til niveau af en tyr som er 24-36 måneder ved kåring og en foderstand på 3. I nedenstående tabel kan man se, hvad man lægger til bedømmelsen for at kunne sammenligne dyr, samt se et eksempel på korrektion.

Korrektionsfaktorer ved beregning af eksteriørtal for tyre

Alle tyre

Eksempel på korrektion

Alder ved bedømmelse

Foderstand

Sidst bekræftet: 16-10-2017 Oprettet: 30-10-2003 Revideret: 30-10-2003

Forfatter

Kvæg
Konsulent

Martha Bo Almskou

HusdyrInnovation, Avlsværdivurdering, kvæg


Af samme forfatter

Flerfødsler i perioden 1/1-2009 - 31/12-2018
Årligt bliver der registreret ca. 19.900 flerfødsler i Danmark, heraf er ca. 99 % tvillingfødsler. Ca. 10 gange om året for...
25.07.19
Racesammensætning for kalve af malkerace født 1985-2018
Der er foretaget opgørelse af racesammensætning for kalve af malkerace født i perioden 1985-2018.
23.07.19
Antal aktive dyr pr. kvægrace
44 forskellige kvægracer er repræsenteret i danske kvægbesætninger
19.07.19