Kvæg

Bedømmelse af kødkvæg – regler for kåring

Regler og muligheder for bedømmelse af kødkvæg

Lineær bedømmelse (kåring) af tyre og køer

Der bedømmes renracede køer og tyre. Tyrene skal være mindst 12 måneder gamle ved bedømmelsen. Hundyr skal være mindst én måned fra kælvning. Det anbefales at man bedømmer 1., 2. og 3. kalvs køer.

Bedømmelsesterminerne fastlægges af de enkelte racers dommer af hensyn til rationelle besøgsruter. I god tid inden besøget gennemføres, sendes besked om dato og omtrentligt tidspunkt for besøget. Dyrene skal ved bedømmelsen være bundet op eller gå i bokse, så de er lette at komme til. Underlaget skal være jævnt og tørt.

Besætningsbedømmelse

Betingelser : Alle køer og avlstyre i besætningen skal bedømmes.

Pris : Grundbeløb  + pris pr. dyr + moms. (aktuelle priser - se Kvægs Priser).

Regler for kåring af kødkvæg

Praktiske forhold

Det anbefales at dyrene er bundet ved kåringen. Hvis dyrene går i bokse eller løsdrift skal det være muligt for kåringsdommeren at komme tæt på det enkelte dyr.

Underlaget skal være jævnt og tørt, fordi den mest korrekte bedømmelse for lemmer fås, når dyret bedømmes på fast bund.

Der bedømmes renracede køer og tyre. Kvier kan ikke bedømmes. Køerne skal være mindst én måned fra seneste kælvning. Tyrene skal være mindst 12 måneder gamle.

Besætningskåring

Det anbefales, at alle køer og avlstyre i besætningen kåres. Kravet til besætningskåring er opfyldt, når alle køer i besætningen er kåret mindst en gang; normalt efter første kælvning. Der kan suppleres med kåring efter 2. eller 3. kælvning, mens det ikke anbefales at kåre ældre køer.

Enkeltdyrskåring

Det anbefales ikke at kåre enkelte udvalgte dyr i besætningen.

Kvalificering til Aktiv Avlsbesætning

Når alle køer over 4 år er kåret kan besætningen godkendes til Aktiv Avlsbesætning, forudsat at vejeprogrammet følges. Hvis der besætningskåres en gang årligt vil man i almindelighed automatisk opfylde kravet, også selvom køerne er op til 3 år ved første kælvning.

Vil du vide mere?