Oprettet: 06-03-2020

Få optimal gavn af køernes sygeboks

Snak med bedriftens medarbejdere om, hvilke køer der skal i sygeboks. En undersøgelse fra 2019 dokumenterer nemlig, at sygeboksen betaler sig.

Aarhus Universitet har nu slået det helt fast:
Halte køer kommer sig hurtigere i sygeboksen, end når de går blandt besætningens øvrige køer.
60 pct. af en gruppe halte køer blev enten mindre halte eller helt rengående efter tre uger i sygeboks.
Kun 27 pct. af undersøgelsens halte køer blev bedre gående efter tre uger, når de blev mellem besætningens øvrige køer.

Men får I nok ud af sygeboksen hjemme hos jer?

Dyrlæge Peter Raundal, SEGES, gør opmærksom på tre forhold, der optimerer sygeboksens gavnlige effekt:

1. Lær medarbejderne at spotte syge køer

Alle medarbejdere skal kende en syg ko og vide, hvad de skal gøre, når de ser en.

”Sørg for, at alle på bedriften ved, hvad de skal kigge efter, og hvad de skal gøre, når de ser en syg ko. Hvad skal de gøre, hvis de ser en ko, der er slinger? Hvad vil det overhovedet sige, at en ko er slinger? Hvilke tidlige tegn på sygdom skal de kigge efter? Og hvad skal de gøre, når de opdager en ko under malkningen med yverbetændelse eller digital dermatitis? Samtalen med medarbejderne er utrolig vigtig,” slår Peter Raundal fast.

2. Tag stilling til den syge ko hver dag

”Det er meget vigtigt at tage stilling til hver dag, om det går den rigtige vej med hver enkelt ko. Virker behandlingen som forventet? Skal der tilkaldes dyrlæge? Eller er koen klar til at komme tilbage i sengebåsestalden?” lyder det fra dyrlægen.

3. Placér den syge ko korrekt

Når en syg ko skal placeres, er der ifølge Peter Raundal to hensyn at tage: Behovet for smittebeskyttelse og koens behov for isolation eller kontakt til andre dyr, afhængig af, hvilken tilstand den er i. Se illustrationen for optimal placering af syge dyr i enten enkelt- eller fællessygeboks.

40 pct. af køerne er stadig halt efter 3 uger

Dyrlæge Peter Thomsen, Aarhus Universitet, er manden bag undersøgelsen af sygeboksens effekt. Og han fremhæver en væsentlig pointe, som undersøgelsen også slår fast:

”Bemærk, at 40 pct. af de halte køer (haltheds-score 4) stadig var meget halte selv efter tre uger i sygeboks. Det understreger, at halthed er slemt og langvarigt for koen,” lyder det fra Peter Thomsen.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 5, 2020

 

Sidst bekræftet: 06-03-2020 Oprettet: 06-03-2020 Revideret: 06-03-2020

Forfatter

Marketing og Fagkommunikation
Kommunikationskonsulent

Lone Sylvest Søgaard

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 7 - 2020
Fokus på grovfoderprisen blev kickstartet i gårdrådet; Etabler det bedste såbed til majs; Korrekt kvælstof og startgødning ...
03.04.20
Kvægnyt nr. 6 - 2020
Beskyt din bedrift mod coronavirus; Det skal du overveje, før du gødsker kløvergræs til slet; Det kan blive dyrt at spare p...
20.03.20
Muligheder for digital efteruddannelse
Er du rådgiver med tid til overs pga. aflyste landmandsbesøg? Så er det måske nu, du skal orientere dig i SEGES’ univers fo...
16.03.20
Kvægkongres: Ko og kalv sammen giver glæde og udfordringer
Det er ikke nemt at have ko og kalv sammen, og det koster på bundlinjen. Men det gør Gert Lassen glad, og så håber han på h...
06.03.20
Det står sløjt til med kalvens immunforsvar
I hele 77 pct. af besætningerne i en dansk undersøgelse fra 2019 havde kalvene et lavere indhold af immunglobuliner i blo...
06.03.20